Căn cứ theo tinh thần của luật nhân quả thì những gì đang có trong đời sống hiện tại của chúng ta chính là do hạt giống đã được gieo từ nhiều đời kiếp trước chứ không phải chỉ mới tạo ra ở trong đời này. Trên thực tế, hiện có rất nhiều người vẫn còn thắc mắc và không thể giải thích sâu xa về vấn đề đạo lý nhân quả bởi vì bản thân họ chỉ nhìn nhân quả trên phương diện một đời mà không biết rằng mọi sự vật hiện tượng ở trên đời đều có tương quan mật thiết với nhau.

Nhân quả không chỉ dừng lại ở một đời người

Nhân quả thường đến muộn nên người đời xem thường nó và tưởng như nó không hề tồn tại. Vì vậy có những người tạo việc lành bây giờ mà vẫn gặp điều không tốt vì nhơn ác đã tạo từ kiếp trước. Hậu báo là khi mình tạo việc lành hay việc dữ ở kiếp này thì quả không trổ liền ở kiếp này hay kiếp tiếp theo mà nhiều kiếp về sau mới trổ vì duyên chưa đủ. Luật nhân quả rất linh nghiệm và không trừ một ai. Gieo nhân nào chắc chắn gặt quả ấy. Nếu kiếp này làm việc ác mà không bị trừng trị thì kiếp sau sẽ gặp quả báo nặng hơn. Dân gian cũng đã lưu truyền “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Nếu như kiếp này ăn ở tốt mà chưa được hưởng hạnh phúc ắt do tâm còn nhiều vướng bận hoặc bản thân còn nhiều dục vọng. Trên đời này luôn có nhân quả chỉ là nó đến sớm hay muộn. Chúng ta không thể trốn tránh được nghiệp báo do những điều ác mà chúng ta đã làm. Dù đi cùng trời dù đi cuối đất thì ác nghiệp vẫn phải đền ác nghiệp mà thôi.

Nhân phải có duyên hỗ trợ mới thành quả

Nhân là hạt giống, duyên là những gì hỗ trợ bên ngoài để hạt nhân nẩy mầm phát triển. Hạt giống cần có đất, phân, nước và ánh sáng thì nghiệp nhân cũng cần có duyên từ cuộc sống cá nhân, tập thể và xã hội hỗ trợ thì mới thành quả được. Những hiện tượng xảy ra tương thích với hạt nhân đã gieo thì chỉ có chính đương sự cảm nhận và chuyển hóa từ tâm thức. Một quả báo xấu thì chắc chắn là nguyên nhân xấu nhưng không thể nguyên nhân xấu sẽ đưa đến quả báo tương ứng mà cò do duyên từ hoàn cảnh hỗ trợ mà biến cách khác nhau. Từ đó ta hiểu rằng nhân như vậy, duyên như vậy thì chắc chắn sẽ ra quả như vậy.

Nhân Quả không phải là một công thức cố định

Luật nhân quả khác hơn những điều luật cấm giới vì nó không mang tính giới điều như là giới luật mà người ta đã lãnh thọ. Nhân quả, sở dĩ người ta gọi là luật bởi vì nó là luật tắc thiên nhiên có tác dụng vận hành chi phối toàn thể vũ trụ. Vì thế nên mới nói nhân quả là một chân lý phổ biến. Và hơn hết nhân quả không phải là một công thức cố định nhưng nó luôn chuyển biến, bất định và chắc chắn nó không phải là cái khuôn đúc ra sản phẩm nhất định mười cái như một. Vì vậy cùng một việc tốt nhưng kết quả chủ yếu là do duyên hỗ trợ như thế nào và có thể xem hạt giống tâm thức là trạng thái quyết định tất cả.

Nhân quả là một hệ thống phức tạp

Nhân quả là một hệ luận diễn tiến khá chặt chẽ đa dạng và biến thể. Trên đời này không có một thứ gì mà không có nhân quả. Nhân quả được đặt định trên chiều thời gian. Vì từ nhân tới quả phải có thời gian. Ngoài chánh nhân ra thì nó còn nhiều trợ duyên khác nữa. Cho nên nhân quả là một hiện tượng rất phức tạp xuyên suốt qua ba thời kỳ chớ không phải đơn giản như nhiều người lầm tưởng.

Loading...

Người hiểu nhân quả và khéo biết ứng dụng vào trong đời sống thì họ sẽ có được lợi lạc rất lớn. Có thể nói nhân quả chính là quy luật vận hành tự nhiên của vũ trụ. Không ai đặt định bày ra luật nhân quả này. Vì vậy mỗi người hãy cố gắng khéo ứng xử hành hoạt đúng theo luật nhân quả, tức theo chiều hướng thánh thiện để có thể gặt hái nhiều điều lợi lạc trong cuộc sống hiện tại.

Loading...