Ngày nọ, Phật đang thuyết pháp tại núi Linh Thứu thì vua Tần Bà Sa La nước Ma Kiệt Đà dẫn đầu quần thần đi lên núi cung kính đảnh lễ Phật thỉnh cầu Ngài thuần hóa độc xà nơi rừng trúc để trừ tai ách cho dân.

Nguyên là cách thành Vương Xá không xa có một con mãng xà cực kỳ hung dữ đang ẩn náu trong rừng trúc. Ai đi ngang qua thường bị nó phun khí độc hoặc cắn chết. Dân chúng kêu than khôn xiết, nhà vua phái những người tình nguyện đi hàng phục độc xà đều đi mà không về, cuối cùng vua cầu cứu Phật.

Đức Phật hoan hỉ nhận lời. Thế là Ngài một mình lần bước tới khu rừng có con rắn độc ở. Vừa thấy bóng Phật từ xa con rắn nổi xung, há mồm, giương mắt tóe lửa trừng ngài lao tới quyết mổ chết Phật.

Phật liền đưa tay, năm luồng hào quang ngũ sắc phóng ra chiếu sang trên mình độc xà. Tự dưng con rắn cảm thấy có làn khí mát mẻ phủ thân mình, lòng nó trở nên an lạc nhẹ nhỏm. Lửa sân vụt tắt, nó hiền hòa ngẩng đầu chiêm ngưởng Phật tỏ vẻ rất nể phục.

Phật bảo nó: “Này trưởng giả Hiền Thiện! Ông có nhớ đời trước của mình chăng? Xưa kia ông là một phú gia nhưng rất keo tham, độc ác, tính hay dối trá lại khắc nghiệt, không việc ác nào mà ông không làm! Cả đời ông chưa từng bố thí gì cho ai, gặp hành khất đáng thương không cho mà còn độc miệng mắng người, không có chút từ tâm. Kết quả là giờ ông phải mang thân rắn dữ. Sao ông không tỉnh ngộ mà còn muốn hại người. Tội ông đã nặng, giờ còn tạo tiếp ác nghiệp, thống khổ ông mang đến ngày nào mới dứt? e rằng ngàn vạn kiếp sau cũng chẳng giải thoát được!”

Loading...

Âm thanh của Phật làm chấn động tâm tư độc xà, nghe và hiểu hết, nhờ Phật lực nên tự nhớ được lỗi lầm kiếp xưa, lòng hổ thẹn vô cùng. Phật thấy nó khởi thiện tâm, biết ăn năn lỗi củ liền bảo: “Con đời trước sống không đạo đức nên mới đọa làm rắn, ngày nay nếu biết hối cải chịu nghe theo lời ta dạy thì có thể thoát khổ được rồi!”

Độc xà nghe xong tự dưng mở miệng nói được: “Thế Tôn từ bi chỉ dạy, đệ tử nguyện từ nay chẳng đi vào đường lối mê muội cũ nữa nguyện sẽ dốc lòng hành thiện theo lời dạy của Ngài!”

– Vậy thì con hãy vào bình bát của ta!

Phật nói xong, rắn ngoan ngoãn làm theo. Phật ôm bình bát đi ra khỏi rừng trúc.

Nhà vua và dân chúng nghe tin Phật đã hàng phục được độc xà, liền ùn ùn kéo tới để xem cho tường tận. Rắn thấy mọi người bu quanh dòm mình, nó càng thêm hổ ngươi, càng ăn năn và chán ghét thân rắn, chẳng mấy chốc thì chết đi.

Nhờ phát tâm hiền thiện chịu tu tỉnh sám hối lỗi xưa nên nó sinh về cõi trời Đao lợi hưởng phúc. Ngày nọ trên không trung Tịnh xá Trúc Lâm bỗng có một vị trời đến thăm và kính lễ Phật.

Nhờ gương trưởng giả Hiền Thiện, những người giàu có lúc ấy đều xả bỏ tâm xan tham ác độc, lo tích phúc hành thiện để không bị quả báo khổ.

Loading...