Thượng tọa Thích Chân Tính thuyết pháp về chủ đề “quả báo sát sinh và luật nhân quả” rất hay và ý nghĩa tại chùa Hoằng Pháp. Mỗi người dù là ai, có tín ngưỡng hay không thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của luật nhân quả. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác gặt quả ác, không sớm thì muộn.

Sát sinh có nghĩa là giết chết chúng sinh, nhưng nếu như vậy, theo Kinh Phật thì mọi chúng sinh đều bình đẳng, thế có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể phạm vào sát sinh này. Nhưng nói một cách công bằng thì lạm sát mới là độ sát sinh cần lên án nhất.

Có những hành động sát sinh là việc thường ngày mà chúng ta vẫn làm, bạn vỗ một con muỗi, giết một con kiến cũng là sát sinh, nhưng ở mức độ này sự sát sinh đó có thể chấp nhận được. Sự sát sinh có thể nhận lấy quả báo là việc con người ta giết hại lẫn nhau, giết hại những loài động vật gần gũi với con người như chó, khỉ, bò….thì sẽ tạo nghiệp. Không ít những trường hợp con người ta mắc bệnh đi vái tứ phương mà không có thuốc chữa, chỉ khi đến với Đức Phật mới hay rằng đó là cái nghiệp mà mình phải gánh vì những việc làm trước đây.

Quả báo sát sinh tùy vào từng việc mà mỗi người tạo nên, nó ác nhân ở mức độ nào? Quả báo sẽ khác nhau với người này người kia. Và nhiều người thắc mắc họ không sát sinh, nhưng ăn thịt những chúng sinh đó được giết bởi một người khác thì có mang tội không? và nếu như sự sát sinh đó là nguồn kinh tế nuôi sống miệng ăn trong gia đình thì sao? Sẽ có những lời giải thích thỏa đáng cho bạn. Nói cho cùng thì xét trong phạm trù sát sinh, giết người là tội nặng và giết động vật khác là tội nhẹ.

Và một thực tế là không chỉ con người mới có thể sát sinh mà ngay cả động vật cũng sát sinh lẫn nhau. Nhưng chỉ có con người mới có khả năng gây nghiệp ác hoặc tu hành nghiệp thiện. Nên con người ta, nếu có thể thì tuyệt đối nên tránh những nghiệp sát sinh được xếp vào nhóm đại ác. Hãy tập cho mình những lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực với cuộc sống để có được những lời nói, hành động hay. Bởi con người và mọi chúng sinh đều sợ cái chết, sợ bị giết hại. Quả báo là có thực, luật nhân quả là điều không thể tránh, nhưng mỗi chúng ta đều có thể thay đổi được chúng. Hãy luôn tồn tại và nâng cao tấm lòng từ bi của mình, đó mới chính là cốt lõi của việc không sát sinh.

Loading...
Loading...