Chủ đề “Tu hành nên bắt đầu từ đâu” được thầy Thích Trí Huệ thuyết pháp là một bài học ý nghĩa mà mỗi người cần học hỏi để có thể bắt đầu tu tập. Tu tập là một quá trình cần có sự bắt đầu một cách bài bản, quá trình khổ luyện thì mới có thể đạt được những kết quả xứng đáng. Vậy bạn đã biết phải tu tập bắt đầu từ điểm nào chưa?

Tu hành là một quá trình, chứ không phải việc có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, nó là điều đòi hỏi ở chính mỗi người cả cái tâm và hành vi. Chính vì vậy quá trình tu tập không phải một hành trình đơn giản, nó đầy gian nan mà nếu như mỗi người không thể tuân thủ và vượt qua nó thì không thể có được một quá trình tu tập đúng nghĩa. Tu tập mang đến cho con người sự chuyển hóa trong tâm can, hành vi, hướng thiện, tạo phúc đức cho đời sống và mai sau. Nhưng không phải ai cũng có được kết quả này nếu như họ không biết tu bắt đầu từ đâu.

Trái lại một người biết được quá trình tu hành bắt đầu từ đâu, cần được hội tụ những yếu tố gì thì quá trình tu hành tự khắc sẽ có được sự bài bản và đúng hướng. Tu hành cần được bắt đầu từ chính cái tâm của mỗi người, vì một người miệng niệm phật mà tâm bất chính, làm ác thì tu hành cũng như không. suy nghĩ không hướng thiện thì không bao giờ có được hành vi hướng thiện, thì không bao giờ tu tập được. Tiếp theo khi mỗi người đã tu tập được ở tâm can, mới đến hành vi lời nói, rồi đến những hành động cụ thể để hướng phật.

Mỗi bước trong quá trình tu tập đều quan trọng những cái trước nhất chính là mỗi người cần trả lời được câu hỏi là mình đã lập chí chưa, vì khi chưa sẵn sàng cho quá trình tu tập, khi chưa quyết tâm tu thì cho dù có rõ ràng mục tiêu thì vẫn không thể tu thành công. Tu hành mang đến nhiều giá trị cho mỗi người trong cả đời sống vật chất và tinh thần, chính vì vậy tu được là một điều đáng trân trọng và nên làm.

Loading...