Trạng thái vô thức của áp vong chính là trạng thái thôi miên sâu. Trong thôi miên cổ điển người ta có thể tiếp xúc với suy nghĩ của người khác. Trong trạng thái ấy thì ý thức vẫn còn nhưng dạt về một bên và nhường lại cho vô thức. Khi đó bản thân con người rất dễ tiếp nhận những ám thị và nếu vô tình những người xung quanh có những lời nói không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng rất nguy hiểm đến người đang bị vong nhập.

Sự giống nhau giữa thôi miên và áp vong

Khi bắt đầu áp vong và Thôi miên thì người bị thôi miên và được Áp vong chắc chắn đều ở trạng thái không điều khiển được ý thức của chính mình. Thuật thôi miên có thể thôi miên tập thể hoặc cá nhân bởi một người sử dụng thuật này. Thuật áp vong cũng có thể áp vong tập thể bởi một nhà ngoại cảm nào đó.

Hiện tượng vong nhập

Người được coi là bị vong nhập là người do tương tác của những nhà ngoại cảm mà không kiểm soát được ý thức và thân xác bị chi phối của một dạng tồn tại gọi là vong.

Áp vong giống với tình trạng thôi miên sâu

Trạng thái vô thức của áp vong chính là trạng thái thôi miên sâu. Có điều vào trạng thái thôi miên để tạo ra những tác động tích cực cho cơ thể. Ta có thể vào trạng thái này để chữa bệnh hay cắt bỏ một cảm giác tiêu cực nào đó. Còn trong trạng thái áp vong thì hoàn toàn khác. Áp vong thường với mục đích tâm linh mà không quan tâm gì đến sức khỏe bệnh tật của người bị áp vong.

Người bị thôi miên và tự kỷ ám thị

Người tự kỷ ám thị và người thôi miên là hai vấn đề khác nhau. Có người không phải thôi miên mà chính do họ tự kỷ ám thị. Ví dụ như người bị hoang tưởng hay tâm thần cũng rơi vào trường hợp tự kỷ ám thị. Việc này phụ thuộc vào môi trường nhận thức. Tự kỷ ám thị hầu hết bị ảnh hưởng bởi tri thức nền tảng của môi trường xã hội mà con người đang sống và bản thân họ tự cho là mình có khả năng gì đó, ở người tâm thần cũng có hiện tượng này. Cho nên chúng ta cũng không loại trừ có những người tự kỷ ám thị là họ có khả năng áp vong. Những người này có thể quảng cáo khả năng của họ nhưng lại không ứng dụng được trên thực tế. Trường hợp thôi miên thì cũng là một dạng tự kỷ ám thị nhưng do tương tác trực tiếp của nhà thôi miên và lệ thuộc vào sự tác động này.

Loading...

Sự khác nhau giữa thôi miên và áp vong

Khi nghiên cứu khoa học thì phải thừa nhận hiện tượng khách quan tồn tại. Thuật thôi miên chính là một thực tế khách quan được chứng tỏ bằng những người bị thôi miên không điều khiển được ý thức của mình. Áp vong cũng là một thực tế đang tồn tại và được chứng thực bằng một hệ quả khách quan là tìm được hài cốt sau đó. Hiện nay cũng chưa có một lý thuyết khoa học nào giải thích được cơ chế của thuật thôi miên. Áp vong thì không phải là một phương pháp , mà đôi lúc nó phụ thuộc vào khả năng cá nhân xuất hiện tự nhiên của con người. Người có khả năng áp vong thực sự so với người tự nhận có khả năng áp vong để lừa bịp hoặc tưởng mình có khả năng áp vong đều có thể kiểm chứng trên thực tế, mặc dù về hiện tượng chưa giải thích được cơ chế tương tác của nó.

Áp vong có thể gây chết người

Thông thường thì người bị vong nhập sau này sẽ có tình trạng tinh thần bất ổn. Bởi vì, theo những phản ứng của bộ não và thần kinh thì nó chính là những ám thị tiêu cực để người áp vong bị nhập đi nhập lại hoặc không thể thoát khỏi tình trạng thôi miên sâu này và thậm chí tình trạng này có thể kéo dài tới khi người ấy chết hẳn. Do đó, hiện tượng áp vong gây chết người là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Với lòng tin mù quáng hay trong một môi trường u tối, khói hương và tiếng khóc tỉ tê thì bản thân người đi áp vong rất dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát là một dạng của trạng thái thôi miên. Rất nhiều trường hợp sau khi áp vong về có hiện tượng bất ổn tinh thần hay rối loạn tâm lý và thậm chí mắc bệnh tâm thần bởi khi con người thoát khỏi trạng thái hôn mê sâu thì bộ não cảm xúc của họ đã ghi rất nhiều những cảm xúc sợ sệt, đau khổ, rằn vặt, đau buồn, thương nhớ,…Và với tần số có hạn của bộ não, nó không thể chịu đựng được chừng ấy cảm xúc.

Loading...