VÒNG TRÀNG SINH (cũng còn được gọi là vòng SINH – VƯỢNG – TỬ – TUYỆT của 10 thiên can) là một chu kỳ 12 năm chi phối sự thịnh suy của mỗi con người:

 1. Trường sinh: Giống như người vừa sinh ra hoặc là giai đoạn giáng sinh, tức là chỉ lúc vạn vật vừa mọc mầm.
 2. Mộc dục: Là trẻ sơ sinh được tắm rửa để trừ uế bẩn, tức chỉ vạn vật vừa sinh ra đã được trời đất tắm gội.
 3. Quan đái: Là trẻ em đã có thể mặc áo, đội mũ, là chỉ vạn vật đã dần dần mạnh lên.
 4. Lâm quan: Như người đã trưởng thành cường tráng, có thể làm quan, lãnh đạo, dẫn dắt người khác, tức là chỉ sự vật đã trưởng thành.
 5. Đế vượng: Tượng trưng cho người đã mạnh mẽ đến cực điểm, có thể giúp vua làm những việc lớn, tức là chỉ vạn vật đã thành thục.
 6. Suy: Là chỉ vì đã cực thịnh nên khí bắt đầu suy, tức vạn vật bắt đầu suy biến.
 7. Bệnh: Như người bị bệnh tật, tức là chỉ vạn vật lúc khốn đốn.
 8. Tử: Là người khí đã hết, thân xác đã chết, hay vạn vật đã bị diệt.
 9. Mộ: Là sau khi đã chết con người ta lại trở về với đất, tan ra trong đất (Các cụ xưa có câu: ”Sinh ra từ đất lại trở về với đất”)
 10. Tuyệt: Như thể xác con người đã bị tan rã trở thành đất hay chỉ vạn vật khí trước đã tuyệt, khí tiếp sau còn chưa đến, chưa có hình hài gì trong đất.
 11. Thai: Như con người nhờ khí của cha mẹ kết tụ thành thai, hay là chỉ lúc khí của trời đất giao nhau, sau đó khí được kết thành thai.
 12. Dưỡng: Giống như thai người được mẹ nuôi trong bụng, sau đó được mẹ sinh ra, hay chỉ vạn vật được hình thành trong đất, sau đó phát mầm.

Cứ như thế, mọi vật đều trải qua quá trình tuần hoàn sinh sinh diệt diệt không ngừng.

Trước hết, cần nắm vững một điểm đó là hễ vào năm TUYỆT là năm đó gặp vận xấu. TUYỆT là kết thúc một chu kỳ, hay trong làm ăn buôn bán người ta hay nói là “hết lộc”, vậy thì nên biết dừng lại việc gì đó, tìm cách thay đổi: thay đổi địa điểm, thay đổi phương pháp, thay đổi đối tác..v.v… người ta sẽ đỡ gặp tổn thất.

Vào năm TUYỆT của mỗi người thường người ta không đổi việc thì đổi chỗ ở hoặc làm nhà cửa (ít ra cũng là sửa sang nhà cửa). Nhưng lại phải xem năm đó có được phép sửa sang, xây dựng nhà cửa hay không (năm đó có bị “kim lâu” hay không?)

Nhiều khi năm TUYỆT của cha mà con trai phải thay đổi điều gì đó, hay ngược lại, năm TUYỆT của con mà vận của cha bị ảnh hưởng.

Loading...

Vận dụng Bảng SINH – VƯỢNG – TỬ – TUYỆT trong cuộc sống hàng ngày cũng rất hữu ích, phải ngày “VƯỢNG” thì thường người ta làm việc gì cũng gặp may mắn, nhanh chóng. Vào ngày TUYỆT người ta dễ gặp những tổn thất trong công việc, dễ bị đau ốm tai nạn. Còn khi làm một việc gì đó mà gặp phải ngày “TUYỆT” của mình thì nên biết nhờ cậy, cộng tác hoặc tốt nhất là giao cho người khác hành sự giúp mình thì may ra mới có kết quả.

Trong việc sinh con, qua kinh nghiệm tôi nhận thấy: nếu sinh con vào năm TUYỆT của vợ chồng thì gặp rất nhiệu hệ lụy xấu (đã viết trong bài “SINH CON ĐÚNG LUẬT”) – mời quý bạn xem tiếp tại đây: Sinh con đúng luật.

Tác giả: Nguyễn Bá Minh

Loading...