Chủ đề Số mệnh được thầy Thích Trí Huệ thuyết pháp giúp mỗi người hiểu thêm về số mệnh, bởi có những người không tin vào số mệnh của mình, họ không chấp nhận cái gọi là số mệnh. Vậy phải hiểu sao cho đúng về khái niệm này? Nhưng một điều chắc chắn với mỗi người rằng mọi việc trên đời này xảy ra không cái gì là ngẫu nhiên mà có. Mỗi người sinh ra đều có hoàn cảnh sống không giống nhau, đó là do những nghiệp báo từ quá khứ mà mỗi người đã tạo nên.

Số trong trường hợp này có nghĩa là sự xác định trạng thái, hoàn cảnh nào đó trong sự diễn biến của thời gian và không gian. Mệnh hay mạng, tức là chỉ chuỗi nối dài hoặc bản thân một con người. Chính thế số mệnh chính là sự xác định hoàn cảnh ở một giai đoạn nào đó của con người được đề cập đến. Số mệnh là cái được cấu thành từ hai yếu tố khách quan (là sự ngẫu nhiên) và chủ quan (là sự tất nhiên). Sự khách quan hay chủ quan đó lại được chia làm hai phần âm và dương. Mỗi con người ai cũng có thể biết được số mệnh của mình bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng tin hay không vào số mệnh lại tùy từng người. Có người xem đó, bói đó nhưng họ không bao giờ tin vào số mệnh.

Tuy nhiên con người nếu biết được số mệnh của mình, có thể can thiệp vào số mệnh đó bằng phương diện chủ quan của nó, còn khách quan là cái không thể can thiệp vào. Nhưng sự can thiệp đó chỉ ở mức giới hạn nào đó của sự chủ quan mà thôi.

Số mệnh là cái có thật, hiện hữu, nhưng nhận thức của con người về số mệnh lại có thể được chia làm sự nhận thức và không nhận thức được số mệnh. Dĩ nhiên người nhận thức được số mệnh thì sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi thứ, còn trái lại thì chỉ đến khi nhận về những hệ quả cụ thể con người ta mới ngộ ra được thì ra đó là số mệnh của mình. Một người hiểu đúng về số mệnh sẽ có được sự tự tin trong cuộc sống, tự do tự tại trước sóng gió cuộc đời.

Loading...