Trước khi sử dụng văn khấn lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ở chùa Hương chúng ta cần biết:

1. Ý nghĩa lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ngày nay, theo nếp xưa người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước hàng năm vẫn đi lễ, đi trẩy Hội ở Chùa vào các ngày lễ, tết, tuần tiết, sóc, vọng và ngày Hội, để tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ biết ơn Tam Bảo, cùng chư vị Hiền Thánh, Thần linh… có thể cầu nguyện Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng các Chư vị phù hộ cho bản thân, cùng gia đình, cộng đồng được an khang, thành đạt và thịnh vượng, yên bình, biến hung thành cát, giải trừ tội lỗi…

2. Lễ vật và cách cúng lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Theo phong tục cổ truyền khi đến Chùa nên có lễ vật có thể to, nhỏ, nhiều, ít, sang, mọn tuỳ tâm. Nơi Chùa là nơi thờ Tam Bảo nên cần sắm các lễ chay như hương hoa quả, oản… để dâng.

Loading...

– Lễ Chay: Gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản… dùng để lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Chư Phật, Chư Bồ Tát.

3. Hạ lễ sau khi lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Sau khi kết thúc văn khấn, lễ ở các ban thờ, thì trong khi đợi hết một tuần nhang có thể viếng thăm phong cảnh nơi thừa tự, thờ tự.
Khi thắp hết một tuần nhang có thể thắp thêm một tuần nhang nữa. Thắp nhang xong, vái 3 vái trước mỗi ban thờ rồi hạ sớ đem ra nơi hoá vàng để hoá.
Hoá sớ xong mới hạ lễ dâng cúng khác. Khi hạ lễ thì hạ từ ban ngoài cùng vào đến ban chính.

Sau đây là bài “Văn khấn lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ở chùa Hương

——————————————————————–

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

–        Con lạy chín phương Trời, Mười phương Chư phật, Chư Phật mười phương.

–        Con Nam mô Đại bi, Đại nguyên, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Minh Vương cứu khổ, Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Tín chủ con là:………………………………………………………….

Ngụ tại:……………………………………………………………………

Hôm nay là ngày………tháng………năm………………………,

tín chủ con thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa, kỉnh dâng vật phẩm, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tam kính lễ dưới tòa sen báu.

Cúi xin đức Đợi sỹ không rời bản nguyện, theo Phật phổ chúc trên cung trời Đạo lợi, che chở cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại sỹ, cứu độ chúng sinh. Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, Thần linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đò, sinh lên cõi thiên.

Lại nguyện cho Hương linh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

——————————————————————–

Loading...