Cơ thể của bạn chỉ có một, một và chỉ một. Mặc dù bạn yêu nó hay không yêu nó thì nó vẫn chỉ là của bạn. Nên vì thế hãy giữ gìn nó cho thật hiệu quả.

Trường đời sẽ dạy bạn vô số bài học bổ ích

Những bài học mà chúng ta rút thì chính là từ những sai xót mà chúng ta đã làm. Trưởng thành là một trong những trải nghiệm của sự sai lầm và thử thách. Khi nào bạn vẫn thất bại nhưng bạn vẫn dám tiếp tục trải nghiệm và thách đấu thì khi đó bạn vẫn còn tiếp tục trưởng thành.

Những bài học sẽ đến rồi lại đi đến rồi lại đi cho tới khi ta học được chúng. Những bài học sẽ xuất hiện theo nhiều hình thức khác nhau và nhiều cái giá cũng phải trả khác nhau nhưng nó chỉ kết thúc cho tới khi bạn làm được nó.

Triết lý về trong cuộc sống mà ai cũng nên biết
Triết lý về trong cuộc sống mà ai cũng nên biết

Học vấn không bao giờ ngừng lại. Và không có quãng thời gian nào trong cuộc sống của bạn không đi kèm với học vấn. Nếu bạn còn sống thì có nghĩa là vẫn còn những bài học đến với bạn.​

Những ngày sau không phải là thời điểm tốt hơn bây giờ. Khi cái “ngày sau” của bạn đến để trở thành bây giờ và bạn sẽ lại đối xứng nó với cái “ngày sau” khác. Cái chính “bây giờ” chính là thời gian hoàn hảo nhất đối cho bạn.

Loading...

Người xung quanh có lẽ họ là cái gương của chính bạn. Bởi bạn sẽ không thích hay ghét một điều gì đó ở họ và cho tới khi nó đối chiếu với những điều bạn thích hay ghét về chính thân phận mình.

Cuộc sống và tương lai của bạn đang nằm chính trong tay bạn. Với tất cả những dụng cụ và tài nguyên bạn đang sở hữu. Sự lựa chọn là của bạn là quan trong hơn hết.

Trả lời cho tất cả những thắc mắc và vấn đề về cuộc sống nằm trong chính bạn. Để có được câu trả lời chính là tất cả những gì bạn cần thực hiện là quan sát và lắng nghe để hiểu rõ và tin tưởng vào chính bản thân mình.

Mặc dù muốn hay không muốn thì cũng sẽ đến lúc bạn phải quên hết những điều này.

Loading...