Hầu đồng là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam. Về bản chất đây được xem là nghi thức giao tiếp với thần linh, người cõi âm thông qua các cô đồng, bà cốt  hoặc cậu đồng. Hầu đồng được xem là di sản văn hóa dân tộc nó phản ánh tư duy đa thần của con người từ cổ xưa luôn tin là có đấng tạo ra mọi thứ trong vũ trụ thế mới gọi là mẫu là mẹ sinh ra tất cả. Vậy nguyên tắc chung khi hầu đồng như thế nào?Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Ba giá Mẫu

Tuyệt đối không được mở khăn. Không được dùng khăn phủ diện màu vàng. Không mặc áo Mẫu nếu mặc thì phải có áo bản mệnh ở trong.

Áo bản mệnh và khăn phủ diện

Là cái gốc cơ bản cao nhất trong hầu đồng chính vì vậy bắt buộc phải có. Hiện nay có một số đối tượng mặc áo mẫu để hầu mẫu còn áo bản mệnh được cúng lễ khai chứng đàng hoàng thì vứt đi đâu, áo mẫu ai chứng mà hầu. Một số kẻ còn ngông cuồng hơn, khác người hơn là dùng khăn phủ diện màu vàng.  Chúng ta phải biết rằng khăn vàng chắc là bóng Phật về chứng để hầu mẫu vì mẫu là bồ tát, trong khi đó Phật lại không ngự đồng thì về chứng ở đâu. Đối với đạo mẫu phải được đạo trưởng pháp sư dẫn thỉnh thay quyền Phật thánh loan giá chứng lễ.

Các quan

Khi các quan về phải đi mạng chéo, thắt khăn chữ phúc hoặc lên nét. Không được đi hia đội mũ vì đó giống như là đóng kịch diễn tuồng. Quan đệ nhất thuộc dòng di tu nên khi ngự đồng khai quang làm lễ. Quan đệ tứ dòng khâm sai cũng vậy. Khi có quan thày hầu chứng hai giá quan trên rồi thì đệ tử không được hầu nữa. Giá các quan ông hoàng cậu phải lễ vái tất cả. Mỗi lần lễ là biểu hiện dâng hương về mỗi phủ một lần. Khi tiến lùi để lễ thì lùi hai tiến ba. Mặt ngửng lên nhìn công đồng nhưng khi quỳ lễ phải cúi mặt nhắm mắt. Bốn lần lễ không được bỏ hương nếu chỉ lễ một lần phủ đệ nhất, ba phủ còn lại dùng khăn tầu hương thì khác nào có bát mà không có gạo có cốc mà không có nước đó là hành động bất kính. Sau đó dùng tay chống gối đứng lên ốm tha già thải đó là được miễn giảm chứ không phải lệ như thế.

Tất cả các hành động lễ ngự, làm việc hay khăn áo đều phải xin phép và chứng hương

Chứng người phải phủ khăn tấu hương lên đầu sau đó khai quang lễ rồi vỗ vào hông voi ngựa ba lần. Các quan sẽ ngồi xếp vòng tròn hoặc vắt chân chữ ngũ, đeo hai mạng chéo, nét buộc chữ phúc hoặc khăn mỏ rìu. Các giá chầu bà và cô đều phải quỳ hành lễ và khai quang bằng quạt và hương chín. Một số giá như giá cô cả, về hiến hương không múa cờ thần cờ hội.  Đầu xuân thì không đi cờ kiếm hay đi ngọn cờ hồng chỉ dùng cờ lệnh kiếm lệnh khi khai đền lập phủ. Đầu xuân cũng kiêng mặc đồ trắng kể cả giá bản đền là thoải đều phải mặc áo đỏ khăn đỏ thể hiện ngày vui đầu năm phù hợp với phong tục truyền thống Việt Nam. Hiện nay do sự không hiểu biết và bảo thủ của các vị đồng bóng cứ khăng khăng cho mình là đúng nên đã đảo lộn hết trật tự khuôn phép.

Loading...

Các giá Chầu và các giá Cô

Các điệu múa giá chầu giá cô phải hết sức nhẹ nhàng. Các chầu phải lên khăn củ ấu. Giá các chầu các cô về khai quang đứng quát hiến quạt hiến hương chứ không nghiêng ngả không múa. Các thứ đó không ăn được phải thả sông hoặc ngã ba đường. Thường thường về giải dịch là giá cô đôi hoặc cô sáu. Trong khi hầu đồng thì không nên trùm khăn buồm quá dài. Giá các ông hoàng đi hèo đi thơ. Giá ông chín không đeo kích cầm batoong trông như thầy bói mù dở mà ông là người nho sĩ tu Phật. Không bao giờ người ta đi dép hay đi guốc mộc trên sập hầu cả.

Hầu đồng phải nghiêm trang thành kính nhất tâm vui vẻ hoan hỉ và không xúi bẩy nhau làm những điều không hiểu biết, không tranh giành nhau về lộc. Những kẻ lợi dụng đồng bóng là lừa đảo, ác ma. Sự đua đòi, ghen ghét và thù hận chỉ đem lại khổ đau cho bản thân. Trên đây là những nguyên tắc chung trong hầu và mỗi chúng ta nên hiểu rõ để thực hành đúng về tín ngưỡng thờ Mẫu để không bị mù quáng rồi hiểu sai lệch về Đạo Mẫu.

Loading...