Làm thanh đồng hay tham gia hầu đồng thuộc tín ngưỡng dân gian thường được thực hiện tại các đền, miếu, phủ. Phật giáo không có hình thức này. Rõ ràng, người Phật tử tham gia các hoạt động này là sai với giáo pháp. Tăng Ni tham gia hầu đồng, làm thanh đồng là một sự lệch lạc, suy đồi nghiêm trọng, không thể chấp nhận.

Những người xuất gia thì có được hầu đồng không ?

Những người đệ tử Phật chân chính có chánh kiến, có tu học một cách căn bản thảy đều rất đau lòng khi biết được hiện nay một số chư vị tăng ni mang hình thức xuất gia nhưng tham gia hầu đồng hay trực tiếp làm thanh đồng hoặc phụng thờ và lễ bái các vị Mẫu thuộc tín ngưỡng dân gian. Hẳn ai cũng biết rõ, khi bước chân vào đạo, quy y Tambảo thì bản thân người đệ tử Phật đã phát lời thệ nguyện Con nay quy y Phật pháp tăng nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y trời thần hay quỷ vật cũng như không quy y ngoại đạo tà giáo cũng như quy y thầy tà, bạn xấu. Ba lời nguyện này luôn được chư tăng ni và phật tử đọc tụng, ghi nhớ và thực thi mọi lúc, mọi nơi trong đời sống hằng ngày. Nhưng một số ít chư vị vì không học và không hiểu rõ Phật pháp đã bị tà kiến che lấp, bị tham ái ràng buộc nên dã bội nghịch với Tam bảo, vô tình hay cố ý đi theo ngoại đạo. Bi kịch nhất là những người lạc đạo này lại thuộc vào chức sắc, trụ trì, tăng ni hoặc có hình thức xuất gia.

Người Phật tử tham gia các hoạt động này là sai với giáo pháp

Các thanh đồng, thầy cúng khi đứng cúng ở đền, miếu, phủ và tư gia, họ mặc áo hậu vàng của nhà Phật giống như quý thầy, đây chính là sự lạm dụng trắng trợn Pháp phục của chư tăng, khiến cho thanh danh đạo Phật bị tổn hại nghiêm trọng. . Áo hậu vàng chính là Pháp phục của chư Tăng những người không phải chư Tăng thì không được phép sử dụng. Hiện trên một số phương tiện truyền thông, có không ít những hình ảnh các vị hầu đồng lạm dụng Pháp phục, khiến người xem nhầm tưởng họ là chư Tăng nên đã buông lời bình luận cũng như  chê bai, công kích làm tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh Phật giáo.

Chư tăng ni và Phật tử có được thờ phụng, lễ bái, cúng vía các vị Mẫu không

Các Tăng Ni và Phật tử nếu thờ phụng hay lễ bái, cúng vía các vị Mẫu là hoàn toàn sai với chính pháp. Người đệ tử của Phật chỉ thờ phụng và lễ bái Tam bảo mà thôi. Mỗi chư Tăng Ni và Phật tử chân chính cần nêu cao chính kiến cũng như phát huy bi trí dũng và phải mạnh mẽ phản đối cũng như lên án những hành vi lệch lạc, tà kiến quy mạng thánh thần của những vị này. Nhất là, trong các dịp bồ tát của tăng già hàng mỗi nửa tháng các vị lãnh đạo Phật giáo cần nhắc nhở chư tăng ni trong địa phương của mình phải biết phá bỏ tà kiến và học tập Chính pháp để tự soi đường và dẫn dắt tín đồ Phật tử tu học đúng với giáo pháp của Đức Thế Tôn.

Quy y Tam bảo rồi có được ra hầu đồng?

Ai từng quy y Tam Bảo đều đã nghe và nhắc lại câu này. Cớ sao quy y Tam bảo rồi lại còn ra hầu thánh, hầu thần?Đã là đệ tử Phật, là hộ pháp thì bản thân ta nhất phải nhất tâm theo Tam bảo. Có người tranh luận rằng họ nghiệp nặng phải làm vậy cho tiêu nghiệp. Nghiệp do mình tạo, cũng do mình tiêu. Bản thân mỗi người nên làm đúng lời Phật dạy và biết diệt trừ tham, sân, si và cố gắng tu giới thì chắc chắn phước sẽ dần tăng. Không có cái lý người khác tiêu nghiệp hộ ta được.

Loading...

Đã quy y Tam Bảo thì lấy khổ làm thầy, lấy giới làm sư và nhất quyết không quy y thiên địa, quỷ thần, nhân nào khác, trừ phi họ là Tăng bảo. Vì thế không thể có chuyện người đệ tử chân chính của Phật mà đi hầu thánh, hầu thần, hầu quỷ được. Đối với họ ta hết sức cung kính, nhưng không theo hầu họ được.

Bản thân mỗi người Phật tử cần nhớ rõ mình là người con của Phật luôn tin tưởng vào giáo pháp của Ngài. Tuyệt đối không được thờ những thần nào khác. Người Phật tử nếu tham gia hầu đồng chính là đi ngược lại với giáo pháp nhà Phật.

Loading...