Giới đồng cốt thường tuyên bố họ lên đồng là để tiếp xúc với người cõi âm hay nói chuyện với người chết để giúp người sống tìm gặp vong người thân đã mất và sự phân thân của cô đồng thường được coi là dấu hiệu ma nhập khi hồn của người chết nhập vào cô. Dưới ánh sáng khoa học, cụ thể là môn tâm lý và tâm thần học thì sự phân thân qua lên đồng chỉ được giải thích đơn giản bằng các rối loạn tâm thần nhân cách phân ly hay đa nhân cách mà thôi.

Thật sự có tồn tại thuật phân thân?

Những câu chuyện kỳ dị về thuật phân thân được kể ở khắp nơi trên thế giới từ thế giới cổ đại đến thời hiện đại. Vào những thiên niên kỷ đầu tiên của thời đại Inca, thì thuật phân thân là một trong những phép thuật cơ bản của những phù thủy trong bộ tộc. Nhưng thực ra thuật phân thân cũng có một nguồn gốc phát sinh thật sự. Con người xưa kia thường tin vào một vị thần có sức mạnh tuyệt đối nào đó. Vị thần này sẽ giúp bất cứ người nào gặp khó khăn.

Cảm nhận một cách vô thức

Hiện tượng ký ức ẩn giấu rất quen thuộc với giới tâm lý học. Vì trong hiện tượng đó bản thân mỗi người sẽ nhìn thấy, nghe được, đọc ra hay thu nhận một số thông tin mà trước đó ta không biết chúng. Vì ta không biết nên chúng ẩn giấu trong vô thức. Khi chúng bất chợt hiện ra ở ý thức thì chắc chắn ta rất ngạc nhiên không hiểu từ đâu và vì sao ta lại biết chúng. Cần nhấn mạnh thêm rằng trong lĩnh vực dị thường thì rất nhiều hiện tượng lạ có thể giải thích bằng hiện tượng này. Cần lưu ý là trường nhìn của chúng ta khá rộng nhưng về mặt ý thức thì bản thân ta chỉ cảm nhận được những gì ta chăm chú nhìn thôi phần còn lại thuộc về vô thức.

Tìm mọi cách đánh vào tình cảm con người

Đây là trường hợp khá điển hình minh họa cho thủ thuật quen thuộc của giới đồng cốt tìm mọi cách đánh vào tình cảm con người. Khi tình cảm dâng cao thì lý trí xuống thấp; và người ta dễ dàng chấp nhận mọi phán quyết của cô đồng.

Lên đồng mối liên kết giữa thần linh và thân phận con người

Con người và thần linh có sự phù hợp nhất định về cái được gọi là vô hình. Con người được thần linh ban tặng cho một số phép thuật có thể làm những việc mà người bình thường không thể làm được. Quá trình này được gọi là quá trình nhập hồn tức là con người có thể bị chi phối bởi những hành động của thần linh hoặc thần linh nhập vào người đó để làm những việc của thần linh. Giá trị trong hành động lên đồng  được thể hiện qua ý thức chủ quan bị chi phối bởi những con người thực. Ý thức chủ quan trong hầu đồng được thể hiện thông qua cách hiểu, cách cảm nhận và cách tin của từng cá nhân thông qua các hành động của mình trong mối quan hệ của con người với thần linh.

Loading...

Tìm hiểu về bản chất thực sự của hiện tượng phân thân qua lên đồng

Phân ly nhân cách là hiện tượng đóng vai người khác, thường gặp ở người lúc nhỏ bị ngược đãi. Thực ra đó là cơ chế bảo vệ, khi người ta tìm cách thoát ly về mặt tinh thần khỏi một thực trạng khó khăn. Khá nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi thầy bói, cô đồng hay nhà ngoại cảm có thể đưa ra một số thông tin có thể chính xác về người đi xem bói hoặc về người chết. Tuy nhiên đó không phải là do sự nhập vong hay hiện tượng phân thân mà chỉ là do các kỹ thuật của những cô đồng thường áp dụng thôi.

Với những lý giải như trên chúng ta có thể giải mã được những trường hợp phân thân qua lên đồng và với cái nhìn mang tính phê phán khoa học, có thể tìm ra sự thật ẩn giấu dưới bức màn thần bí. Chúng ta có thể giải thích cho hiện tượng phân thân qua lên đồng giống như là niềm tin và sự tuân thủ của con người trong thế giới thần linh.

Loading...