Bài thuyết pháp với chủ đề “Thuận thế vô thường tu tập” do đại đức Thích Trí Huệ giảng trong Khóa tu An Lạc được tổ chức tại chùa Liên Hoa (thành phố Hồ Chí Minh).

Thuận thế là tùy vào thế gian, vô thường là sự thay đổi nên thuận thế vô thường tu tập là thuận theo sự thay đổi của thế gian. Triết lý của Đức Phật là cuộc sống của chúng ta thay đổi từng ngày từng giờ do nghiệp lực chi phối nên những người có trí tuệ sẽ biết buông bỏ, không nắm giữ thực tại. Cuộc sống là vô thường nên mặc dù chúng ta cần phải biết trân trọng những gì ở hiện tại nhưng không phải là nắm giữ hay sở hữu thực tại.

Con người phải chịu quy luật sinh lão bệnh tử nên không có gì là mãi mãi, không ai biết trước được tương lai vì con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào, trước đây có thể ngoan hiền lắm nhưng giờ lại nghiện ngập chè chén hút chích, trước đây có thể chăm chỉ chịu khó nhưng giờ lại sinh ra lười biếng chỉ thích ăn chơi,… Cuộc sống có rất nhiều thứ tác động đến suy nghĩ của một con người, mỗi người có một nghiệp lực khác nhau nên cuộc sống cũng khác nhau rất nhiều.

Do đó, ai cũng có bệnh, thân này là xương là thịt cũng phải đau ốm, ai cũng phải già đi, không có gì phải buồn phiền vì mình không được xinh đẹp như xưa, ai cũng có lúc vui buồn nên không vì chuyện không may mà đau khổ phiền não đến mức tự tử kết thúc cuộc đời,…

Nghiệp của mỗi người có 2 loại là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là những nghiệp riêng của từng người, còn cộng nghiệp là nghiệp chung. Dù là biệt nghiệp hay cộng nghiệp cũng đều là vô thường. Ví dụ:

Loading...

Biệt nghiệp là mỗi người có một cuộc sống riêng, những sự việc diễn ra xung quanh người đó và các mối quan hệ, tác động của môi trường đến một cá thể là khác nhau. Cho nên cùng là một người trong gia đình, có khi là anh em sinh đôi nhưng cuộc sống cũng khác. Tuy nhiên vì họ sống chung trong một gia đình nên họ có một cộng nghiệp chung, cái cộng nghiệp đó hình thành nên xã hội. Ví dụ cơ bản về cộng nghiệp như những người sống trên cùng một con phố thì cùng phải chịu những tiếng ồn như nhau, sử dụng nguồn nước, không khi như nhau; những người trên cùng một đất nước thì hưởng chế độ chính trị, thể chế giống nhau,…

Loading...