Hiện nay câu nói này khá phổ biến trong cuộc sống con người. Trên facebook, những quán cafe hay đến những trà đá vỉa hè cũng có nói lên câu này. Khi mới đọc câu ít người tin rằng đó là do đức Phật đã nói ra.

Đức Phật đã dạy chúng ta những thuyết nhân – quả, nhân sinh quan về cuộc sống, bao dung, yêu thương mọi người cớ sao lại thuyết ra câu này?

Mới đọc tôi cũng nghĩ: Nếu một người không vì mình chăm sóc bản thân, mưu danh, mưu quyền, mưu sắc, mưu lợi… thì sẽ bị trời đất trách phạt, bởi vì không như thế mình sẽ thua thiệt người khác vì thế đầu tiên chúng ta phải nghĩ về lợi ích bản thân.

“Người không vì mình trời chu đất diệt” xuất xứ từ Kinh: “Thập thiện nghiệp báo” trong tập 24 có viết: “Nhân sinh vi kỷ, thiên kinh địa nghĩa, nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt” dịch là: Người sống vì mình là đạo lý hiển nhiên, người không vì mình trời chu đất diệt.

Ý nói rằng: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không khinh ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không tham lam, không sân hận, không tà kiến mới là “vì mình”
Nếu chúng sinh, con người “không vì mình” mà phạm những điều trên thì sẽ tạo ra quả báo xấu.

Loading...

Vậy tại sao “không vì mình” thì “trời chu đất diệt” bởi khi chúng sinh phạm phải những điều trên, thì như đức Phật thuyết có 6 nẻo luân hồi: Nếu chúng ta có đủ Phước, Đức thì được lên cõi Trời và rồi khi hết Phước, Đức thì lại luân hồi xuống cõi ta bà, nếu không đủ Phước, Đức mà Nghiệp lớn thì chúng sinh sẽ xuống địa ngục và phải chịu tội, những hình phạt mình đã gây ra trong kiếp ở cõi ta bà. Khi chịu hết nghiệp thì được luân hồi lên cõi ta bà có thể làm người, có thể làm súc sanh, hay ngã quỷ. Vì vậy, trời cũng không nhận những chúng sinh như vậy, và đất cũng không chứa những chúng sinh như vậy.

Để trở thành một con người chúng ta có thể tu rất nhiều kiếp, và trải qua rất nhiều kiếp sống ở địa ngục, đã từng là súc sanh, ngã quỷ rồi mới đủ cơ duyên làm con người như ngày hôm nay. Là người chúng ta hãy biết “vì mình” để tu cho đúng, để gieo duyên cho những người duyên lành, đủ trí tuệ sáng suốt để nhìn thấu mọi việc, đủ tâm an lạc để luôn mỉm cười với thực tại.

Chúc mọi người luôn có những phút giây an lạc với cuộc sống.

Loading...