THẬP BÁT CỤC là một vòng vận hạn theo chu kỳ 18 năm:

 • Quý nhân: Có quý nhân phù trợ, hay gặp may mắn.
 • Tử biệt, bại ngưu dương: Không chết người thì chết trâu bò (làm ăn bị thua lỗ).
 • Phu (thê), tử thoái lạc: Tình cảm của vợ chồng con cái cứ xa cách, xung khắc (đang suy thoái, kém nồng nàn).
 • SINH LI TỬ BIỆT: Chia ly, xa cách về tình cảm. Chết chóc, tang tóc.
 • Nhân công tiến điền: Công ăn việc làm phát triển, thuận cho việc giải quyết các vấn đề về đất đai nhà cửa.
 • Cát khánh vượng nhân: Nhiều lộc, đông con cháu (Thêm người, thêm của).
 • Đồ hình, hỏa quang: Hoặc gặp quan trường, hình phạt của cơ quan chức trách, hoặc gặp hỏa hoạn.
 • BỆNH PHÙ, TUYỆT MỆNH: Bệnh tật, tai nạn, chia li, đổ vỡ về tình cảm. Tang tóc xảy ra.
 • Huyết quang lao bệnh: Sinh lực suy giảm sinh đau ốm mệt mỏi (đề phòng lao lực).
 • Đại bại thoái điền: Mất mát, thua thiệt về đất cát. (Bị thu hồi, bị giải tỏa, nhưng cũng có thể do bán đi).
 • Lục súc lợi, tiến điền tài: Chăn nuôi tốt, đất đai tiền tài thịnh vượng.
 • Sinh sản miếu vụ: Sức khỏe đang xấu đi, dễ đau ốm bệnh tật.
 • Kim ngân thiên lộc: Vàng bạc lộc trời.
 • Ra quan tiến lộc: Dễ thăng tiến về công danh, nhiều bổng lộc.
 • Nhân công chiết tuyết: Công ăn việc làm bị gẫy đổ, dang dở.
 • Thiên ôn, thiên hỏa: Thiên tai, hỏa hoạn.

CÁCH TÍNH VẬN HẠN THEO THẬP BÁT CỤC

Từ dòng trên cùng xem mình thuộc can gì, gióng xuống tới tuổi gì, chiếu ngược về cột 1, (thí dụ: Canh Tuất ứng với “Quý nhân”, hay Bính Thìn ứng với dòng “Lục súc lợi, tiến điền tài…) đó là năm mình sinh ra, tính tiếp theo, mỗi năm một dòng (thí dụ: Canh Tuất năm 2 tuổi sẽ là “Tử biệt bại ngưu dương”, năm 3 tuổi sẽ là “Phu (thê), tử thoái lạc”…) sẽ biết năm nay mình gặp cung gì.

Nếu gặp cung “SINH LY TỬ BIỆT” hoặc gặp cung “BỆNH PHÙ TUYỆT MỆNH” thì nên cẩn thận, dễ gặp xung khắc, chia ly, đau ốm, tai nạn và có thể có cả tang tóc…

Tác giả: Nguyễn Bá Minh

Loading...