Free Porn
Thiết bị nhà thông minh
Tâm linh Chủ đề Bát quái

Tag: Bát quái

Đồ hình bát quái

Đồ hình bát quái

Mặc dù bát quái có thể được sắp xếp theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng chi có hai kiểu sắp xếp là thực sự có ý nghĩa. Kiểu đầu tiên, theo minh họa dưới...
Quái số - bát quái và những con số

Quái số – bát quái và những con số

Quái số chính là số ứng với từng quái. Kết hợp các vạch đứt và vạch liền thành các quái và quẻ tương ứng với hệ nhị phân trong toán học - hệ thống...
Tính cách của bạn theo mệnh quái

Tính cách của bạn theo mệnh quái

Dưới đây là đặc điếm của từng sao hộ mệnh hay xác định mệnh quái. Lưu ý là, về tính cách con người, có hai loại Mộc (quái số 3 và 4), hai loại...
Đồ hình bát quái

Cách xác định mệnh quái

Mệnh quái là gì? Mệnh quái hay đơn giản là quái chính là ngôi sao hộ mệnh của mình. Đó là con số gắn với ngũ hành (kim, mộc, thúy, hòa, thổ) và một trong...
Bát quái và nguyên lý vận hành

Bát quái và nguyên lý vận hành

Bát quái là nền móng cơ bản hình thành nên 64 quẻ của Kinh Dịch. Mỗi quái thế hiện các dạng chuyển động và biến dịch; được sừ dụng rộng rãi trong các lĩnh...
Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

Loading...