Với sự phát triển của khoa học và rất nhiều tổ chức quan tâm tới việc nghiên cứ mối quan hệ giữa 2 thế giới là thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Con người ngày càng giải thích được nhiều hơn về các hiện tượng tâm linh. Sau đây là 1 số Lý giải khoa học về thế giới tâm linh.

Về hiện tượng xem bói của các nhà ngoại cảm chẳng hạn. Tạm giả thiết rằng những gì con người đã trải qua thông tin về nó sẽ được lưu giữ ở đâu đó trên bộ phận của con người(cơ chế phát thông tin và lưu trữ thông tin ở đâu hiện nay khoa học chưa chỉ rõ được) gặp những người có khả năng đặc biệt gọi là các nhà ngoại cảm người ta có thể đọc lại được thông tin trong quá khứ đó.
Vì họ biết những vấn đề trong qúa khứ, nhà ngoại cảm nói một số chuyện trong tương là người dân cũng tin vì người ta nghĩ rằng quá khứ mà đúng thì tương lai sẽ đúng. Nhưng thực tế là người ta không thể nói đúng được được ngày mai bạn nhất định sẽ làm gì? Nếu họ bảo ngày mai nhất định bạn đi chợ thì bạn chỉ cần cố tình không đi chợ là lời nói của nhà ngoại cảm đó sẽ sai. Có nghĩa là sự thể hiện của con người như thế nào trong tương lai các nhà ngoại cảm cũng không thể biết được.
Khi học về thuyết tương đối của Anhxtanh ta thấy nguyên nhân bao giờ cũng có trước kết quả. Sóng sinh học chưa phát thì không thể tiếp nhận được sóng sinh học. Đó là lý do các nhà ngoại cảm không biết trước được tương lai. Điều này cũng phù hợp với quan điểm đạo Phật: Trong đạo phật các vị A La Hán chỉ biết được các kiếp quá khứ của mình mà không biết được kiếp tương lai của mình, điều này thể hiện hầu hết trong tất cả các kinh điển, đặc biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Nhà ngoại cảm làm thế nào có thể tìm được mộ của người đã chết giải thích hiện tượng này như thế nào? Tạm hiểu vấn đề thông qua sự so sánh sau. Lửa nhờ củi mà cháy khi củi hết thì lửa tắt, lửa có thể phát ra hơi ấm(cùng tia hồng ngoại của ngọn lửa đó), khi lửa tắt đi rồi nhưng ngay sau đó thì hơi ấm vẫn còn(và vẫn còn phát ra tia hồng ngoại của hơi ấm đó sau một thời gian nhất định). Để lâu đống củi sẽ hết hơi ấm. Khi sinh lực còn thì người còn sống, khi sinh lực hết thì người chết. Người sống có thể phát ra thông tin(sóng sinh học), có ý thức.
Khi người đó chết thì ý thức vẫn còn (ý thức được tạo ra từ khi còn sống nhưng không phát triển thêm), và sóng sinh học vẫn còn vẫn lưu trữ trong xương cốt(hay đâu đó). Trong sự so sánh trên thì sinh lực ví như củi; mạng sống ví như lửa; ý thức ví như hơi ấm, sóng sinh học ví như tia hồng ngoại. Để lâu hơi ấm bị mất do đó để lâu thì những cơ quan bộ phận lưu trữ thông tin dưới dạng sóng sinh học cũng sẽ mất đi. Trong khi tìm hiểu về sóng vô tuyến ta biết nguồn thu bắt sóng được nguồn phát khi hai nguồn phải cùng tần số. Ta giả thiết trong việc cảm nhận sóng sinh học cũng có một số điều kiện nhất định.
Ý thức được tạo ra từ khi còn sống khi chết (ý thức đó vẫn còn dư khí của cái sống)   mà không thể phát triển thêm. Ví dụ ông bà chết rồi mười năm sau người cháu mới đẻ ra chắt. Tôi cho rằng cái gọi là linh hồn người chết đó chỉ biết được những việc khi mà người ấy còn sống chứ không biết được những việc đã xảy ra và sẽ xảy ra.
Một số kết luận Lý giải khoa học về thế giới tâm linh
1: Có một dạng năng lượng gọi là năng lượng sống, năng lượng này tạo ra từ các cơ thể sống. Khi cơ thể sống chết đi thì năng lượng sống cũng sẽ mất dần.
2: Năng lượng sống đó cũng có những tính chất chung giống năng lượng thông thường và nó có thể chuyển hóa cho
3: Mọi hiện tượng tâm linh trong thế giới tâm linh tạo ra từ nguồn năng lượng sống. Khi người ta chết thì năng lượng chuyển hóa dần do đó không có linh hồn bất tử.
4: Hiện tượng tâm linh cũng như các hiện tượng điện trường, từ trường… nó chỉ là một hiện tượng của thế giới vật chất mà chúng ta đang sống và chúng ta nghĩ nó là thế giới tâm linh.
5: Đối tượng của nghiên cứu các hiện tượng điện trường, từ trường… là vật chất không có sự sống. Đối tượng của nghiên cứu các hiện tượng tâm linh là vật chất có sự sống.
6: Hiện tượng tâm linh cũng phải tuân theo quy luật nguyên nhân có trước kết quả có sau. Bất cứ nhà ngoại cảm hay linh hồn, viên đá thạch anh….cũng không thể biết được thông tin mà thông tin đó tương lai mới phát
7: Sự khác biệt của hiện tượng sóng vật lý và sóng sinh học là do cơ chế tạo ra, lưu trữ thông tin, phát thông tin, thu thông tin… khác
8: Hiện nay khoa học trên lĩnh vực này chưa phát triển để có khả năng thu nhận và xử lý thông tin sinh học, thông tin ý thức.
9: Thế giới tâm linh không phải là thế giới của ma quỷ thần linh, thế giới đó chỉ là bộ phận của thế giới vật chất mà chúng ta đang sống.
10: Tổng quát mà nói mọi thế giới đều là một thế giới, chỉ có một thế giới vật chất mà chúng ta đang sống. Các hiện tượng bí ẩn không phải là hiện tượng ma quỷ, thần linh mà chỉ là hiện tượng vật chất chứ không phải môt thế giới tâm linh riêng biệt.

Loading...