Đại Đức Thích Trí Huệ thuyết pháp về chủ đề “Khó dễ trong kiếp người” tại chùa Quan Âm (thành phố Orlando, tiểu bang Florida, Mỹ)

Xét trong sự phát triển tự nhiên thì các loài vật đấu tranh sinh tồn để bảo vệ bản ngã của mình, mỗi một loài vật lại là kẻ thù hoặc thức ăn của một loài vật khác… nên con vật chỉ có ác thôi chứ không có thiện. Con người thì khác, chúng ta là loài vật thông minh nhất, có khả năng kiểm soát và điều khiển được các loài vật còn lại. Bản thân con người có suy nghĩ, có trí tuệ nên phân biệt được đúng sai, tốt xấu, hiểu được điều gì nên làm và không nên làm,…

Như vậy thì đôi khi chúng ta tự cảm thấy mình là người tốt nhưng thực tế lại không phải, bởi vì bình thường cảm xúc của chúng ta chi phối rất nhiều đến hành động, khi thương yêu thì chúng ta là thiện, nhưng nếu thù ghét rồi thì chúng ta sẽ là ác.

Thiện chỉ đơn giản là làm việc tốt, còn Phước là làm lợi ích cho chúng sanh. Con người nếu chỉ có thiện thôi thì chưa đủ mà cần phải có phước nữa vì phước báu mới chính là thứ chúng ta mang theo sau khi chết. Nghiệp lực của chúng ta chính là do nhân chúng ta gieo nên phải gieo nhân lành mới gặt được quả ngọt.

Loading...