Mỗi chúng sinh là sản phẩm của chính mình, con người chúng ta hiện tại là sản phẩm do chính chúng ta tạo nhân trong quá khứ và bây giờ bản thân ta đang tạo ra cuộc đời cho chính mình trong tương lai. Cuộc sống là một quá trình liên tục chỉ tạm thời gián đoạn mỗi khi thân xác vật lý biến đổi không còn phù hợp cho việc tiếp tục tồn tại và dừng hoạt động, chúng ta tạm rơi vào trạng thái không còn thân xác cho đến khi có cơ hội kết hợp đủ các yếu tố cần thiết thì một chu kỳ sống mới với thân xác mới lại bắt đầu. Tuy nhiên khái niệm về sự tái sinh không phải là đặc thù của Phật giáo mà rất nhiều tôn giáo khác nhau xưa và nay cùng đưa ra học thuyết chủ trương sự đầu thai mà trong đó họ cho rằng một linh hồn có thể luân chuyển trong nhiều thân xác khác nhau.

Con người có nên tin vào tái sinh hay không?

Sự tin tưởng về tái sinh không đến ngay lập tức. Một số người không hề tin tưởng vào sự tái sinh nhưng ngược lại có những người được sinh ra ở nơi mà niềm tin về tái sinh như là một thành phần trong nền văn hóa của họ. Đây là trường hợp tại nhiều nước Á châu, vì người dân đã nghe kể về những chuyện tái sinh từ lúc còn bé cho nên họ tin tưởng một cách tự nhiên. Việc chấp nhận rằng ta không thấu hiểu về tái sinh là điều quan trọng vì đôi khi ta có thể phủ nhận tái sinh, và điều ta phủ nhận là một ý nghĩ sai lầm về tái sinh mà chính Phật giáo cũng bác bỏ.

Vai trò của linh hồn trong sự luân hồi tái sinh

Nhờ linh hồn mà sinh vật mới có sự sống. Từ thời cổ đại xuất hiện thuyết nói về linh hồn đó là thuyết vạn vật linh. Chúng ta có thể thấy nếu hiểu theo thuyết này thì tất cả mọi thứ trên quả đất từ con người cho đến con thú và ngay cả cỏ cẩy hay đất đá cũng đều có linh hồn. Linh hồn có thể chuyển hoán từ thân xác này qua thân xác khác để trải qua một kiếp sống khác, cứ thế cho đến khi đạt được điều kiện để hợp nhất .

Linh hồn có tồn tại hay không?

Những tiến triển trong việc sáng tạo nên sự sống nhân tạo khiến việc định nghĩa sự tồn tại của một cá thể chỉ có thể thông qua một phương pháp duy nhất là cá thể đó có khả năng tư duy hay không.  Điều này như một hệ quả tất yếu sẽ dẫn tới một vấn đề mà người ta đã tranh cãi từ hàng ngàn năm nay đó là có hay không sự tồn tại của linh hồn và chúng ta định nghĩa linh hồn như thế nào? Một dự án về lý luận thần kinh học đang được tiến hành nhằm giải quyết câu hỏi hóc búa này.

Có hay không việc linh hồn tái sinh?

Mỗi linh hồn chứa toàn bộ những kinh nghiệm trong quá khứ do chặp tư tưởng trước để lại. Vậy cái linh hồn trong kiếp sống mới chứa tất cả những kinh nghiệm, cảm giác ghi nhận được trong các kiếp quá khứ. Như thế, tất cả mọi tiềm năng đều được chuyển từ kiếp này sang kiếp khác mặc dầu vật chất tan rã. Vì lẽ ấy đôi khi có người nhớ được kiếp quá khứ của mình. Nếu trí nhớ chỉ tùy thuộc nơi khối não, tất không ai có thể nhớ được tiền kiếp của mình. Như vậy thì giữa kiếp trước và kiếp sau vẫn có sự liên tục về chặp tư tưởng và chặp tư tưởng trong kiếp mới vẫn thừa kế toàn bộ di sản tinh thần từ kiếp trước để lại. Do đó, cái tôi của kiếp trước và cái tôi của kiếp sau vừa là khác mà cũng vừa có thể coi là một, tựa như cái tôi trong hai thời điểm khác nhau của cùng một kiếp vậy. Cứ như  thế, kiếp này qua kiếp khác dù vào cảnh thiên, nhân, hay súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục chăng nữa thì không cần phải có một linh hồn bất trường tồn nào cả.

Loading...

Có khoảng một ngàn người được công nhận là linh hồn tái sinh. Họ được nhận ra bằng những điều họ biết, hoặc qua những chỉ dấu khác như các vị vấn linh hay từ những dấu hiệu đáng kể đã xảy ra trong môi trường. Nhưng chúng ta biết rằng không phải cái gì cũng cấu tạo từ vật chất nguyên tố hay nguyên tử.  Đúng là chưa ai có thể chứng minh 100{51d7edc44fad4ff8d4501dbeafa74d5024722e2fcded15682eb80efa1ad53c3c} sự tồn tại của linh hồn hay việc linh hồn đi tái sinh. Nhưng những cái con người chưa biết không co nghĩa là không có, chỉ là con người chưa đủ khả năng hiểu biết nó mà thôi!

Loading...