Có bạn liên hệ với HTTL và đặt câu hỏi như sau: Mình rất tin tưởng vào Trời, Phật, Thánh Thần, tin tưởng vào sự tồn tại của thế giới tâm linh có ảnh hưởng tới cuộc sống của con người. Mình cũng thường xuyên đi lễ ở các Đền, Chùa và có thời gian rảnh mình đều niệm phật hoặc trì chú để cầu nguyện. Nhưng từ trước tới nay mình chưa bao giờ thấy được sự linh ứng nào hết? Vì vậy đôi khi mình quay lại nghi ngờ sự tồn tại của Trời, Phật, Thánh Thần, không hiểu tại sao lại không hiển linh cho mình được thấy? Hôm nay may mắn mình biết tới sự linh ứng của lễ điểm đạo!. Nhưng mình chưa hiểu tại sao muốn tu học lại phải được điểm đạo?. Mình nghe nói chỉ cần người tu có tâm thành thì Trời, Phật, Thánh Thần sẽ cứu giúp vậy thì cần gì phải điểm đạo? Những người tu mà không điểm đạo thì không được Thánh Thần cứu giúp hay sao? Xin vui lòng giải đáp. Có gì sai xót xin được bỏ qua.

HỒI ĐÁP:

Mọi người sống đều chịu sự quản lý của pháp luật thế gian do chính phủ quản lý và cao hơn là luật trời do Trời, Phật, Thánh Thần quản lý. Bạn là công dân sống tốt, không vi phạm pháp luật thế gian thì sẽ không bị cảnh sát bắt bớ, toà án kết tội và bỏ tù. Không vi phạm luật trời sẽ không tạo thêm nghiệp chướng và khỏi bị roi đòn trừng phạt của Thánh Thần. Nhưng bạn phải làm việc cho chính phủ, đóng góp cho xã hội mới được trả công (không có chuyện chỉ sống tốt mà được nhận lương của chính phủ). Có chăng cuộc sống quá nghèo khổ mà biết làm đơn trình bày với chính quyền thì sẽ được xem xét cấp cho sổ hộ nghèo để được hưởng phần nào trợ cấp từ phía chính phủ. Cũng cái lý đó, bạn phải tu học và làm việc cho Trời, Phật có công đức mới được ban phước.

Thứ hai, muốn làm được việc cho chính phủ thì bạn phải đi học qua trường, lớp đoàng hoàng được nhà nước công nhận học hàm, học vị rõ ràng như kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ… Trong đạo cũng vậy, muốn phục vụ được cho Trời, Phật thì phải được điểm đạo để tu học dưới sự hướng dẫn của Trời, Phật, Thánh Thần để hiểu được luật trời, hiểu được sự vận hành của bộ máy thiên cơ… Cho nên, người tu mà không được điểm đạo cũng giống như đi học mà không vào trường, vào lớp. Không được Thầy cô dạy dỗ thì sao mà thành đạt được?

Trong lễ điểm đạo việc Thánh Thần thị hiện những phép lạ (sự linh ứng) cho nhiều người nhận lễ trực tiếp nhìn thấy các linh ảnh, cho nghe thấy các âm thanh trong thế giới siêu hình hoặc cho cơ thể đón nhận thần lực chuyển động trong lúc hoàn toàn tỉnh táo, chứng minh sự thật khách quan về sự tồn tại của Trời, Phật và Thánh Thần trong cõi siêu hình. Và đồng thời đó cũng là dấu hiệu cho biết người nhận lễ đã được Thánh Thần thị hiện chấp nhận vào lớp học.

Học đạo là học các quy luật hữu hình (luật người) và các quy luật vô hình (luật trời). Sống tuân theo luật trời, luật người sẽ không tạo thêm nghiệp. Biết làm theo thiên ý, phục vụ thiên cơ sẽ lập được công đức, theo đó sẽ được Trời, Phật ban phước, giảm nghiệp.

Loading...

Học đạo không phải là để có năng lực siêu phàm, trở thành người phi thường hay để cứu độ chúng sanh trong thiên hạ mà là để cầu xin Trời, Phật cứu giúp chính bản thân mình, gia đình mình. Và học đạo là để có được trí tuệ khôn sáng. Đạo là đời, ở ngay trong cuộc sống thường ngày chứ không có xa rời cuộc sống. Trời, Phật, Thánh Thần ở trong cõi siêu hình, ngự ở trong vũ trụ bao la, ở trong tâm người tu chứ không có ở trong mấy cái tượng cốt, mấy cái đền, cái chùa bé tí xíu ở Việt Nam. Trái đất chỉ bé như hạt cám so với vũ trụ bao la thì cái tượng cốt, cái đền, cái chùa ở một đất nước nhỏ bé như Việt Nam thì có đáng kể gì!

Người tu học khi thấy thân tâm ngày càng bình an, đời sống vật chất ngày được thăng tiến thì đó là tu đúng đường. Còn tu học mà thân tâm bất an, vọng động, cuộc sống ngày càng bế tắc thì cần phải xem lại quá trình tu học của bản thân.

TẠI SAO NIỆM PHẬT, TRÌ CHÚ CẦU NGUYỆN LẠI KHÔNG LINH ỨNG?

Muốn niệm Phật, trì chú được linh ứng trước tiên phải được điểm đạo, có tâm ấn để giao tiếp với thánh thần, chư Phật, sau đó trì chú là một hình thức thể hiện tâm thành khẩn cầu nguyện với Trời Phật. Chỉ sau khi được điểm đạo thì người tụng chú mới thấy được nhiều điều linh, vì khi đó người tu đã được giao tiếp với Bồ Tát, Thánh Thần, và có bậc thầy về siêu hình hướng dẫn.

Hơn nữa, người chưa được điểm đạo nếu tự nhiên được thấy cảnh giới siêu hình khi họ cầu nguyện mà không ai hướng dẫn thì họ sẽ nghĩ là ma quỷ và không tránh khỏi hoang mang nên Thánh Thần không thị hiện cho họ thấy. Hoặc đôi khi bản thân người cầu nguyện cũng không có gì xứng đáng để thánh thần hé lộ cho những điều huyền vi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không bắt buộc ai phải tin mà khuyến khích mọi người nếu thật sự quan tâm thì nên tìm hiểu và trải nghiệm để chứng thực.

Loading...