Sinh ra như một bản gốc. Đừng chết đi như một bản sao.

Tương lai là nằm trong tay chúng ta, hãy học cách yêu thương và quan tâm, cuộc sống sẽ luôn màu hồng nếu chúng ta biết học cách chấp nhận.

1. Học cách sống tức là học cách tự do, và tự do tức là chấp nhận việc gì phải đến sẽ đến!

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3

2. Khi cuộc sống đẩy bạn vào khó khăn, đừng uất ức ” tại sao lại là tôi”. Hãy mỉm cười ” cứ thử tôi đi.”

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3

3. Quá khứ không bao giờ quay trở lại nhưng tương lai có thể cho ta lại những thứ đã mất…

Loading...
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3

4. Cuộc sống vẫn vậy, nếu nó lấy đu của bạn thứ gì, thế nào nó cũng bù lại cho bạn thứ khác, chỉ là bạn có chịu đi tìm hay không thôi.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3

5. Chẳng sao cả nếu bạn cố, và cố và cố nữa, nhưng vẫn thất bại. Tuy nhiên sẽ thật tệ hại nếu bạn cố rồi thất bại và không muốn cố lần nữa.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3

6. Có thể bạn không nhìn thấy con đường mình đi, nhưng điều quan trọng là trong trái tim bạn biết rõ nơi mình đến.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3

7. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân. Nếu bạn có thể mơ ước. Bạn có thể làm được.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3

8. Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn.

Nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3

9. Cuộc sống luôn cho bạn cô hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P3
Loading...