Quá khứ là nơi bạn nhận được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng những bài học đó. Vì vậy đừng từ bỏ giữa chừng.

Tương lai, một sự thật mà con người không thể phủ nhận. Dù muốn hay không thì nó vẫn xảy ra, hiện tại mới là quan trọng nhất.

1. Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1

2. Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1

3. Trên thế giới có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại chỉ có một, không nắm giữ được hiện tại thì tương lai có ý nghĩa gì?

Loading...
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1

4. Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1

5. Trái tim bạn sẽ tan vỡ vì đau khổ nếu bạn buộc nó phải sống trong thế giới mộng tưởng phù du của tương lai thay vì hiện thực vĩnh hằng của ngày hôm nay.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1

6. Sợ hãi những thứ không tên của ngày mai là điều tự nhiên. Nhưng phí phạm ngày hôm nay vì sự hèn nhát đó là điều ngớ ngẩn nhất.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1

7. Sống trong hiện tại thật khó khăn, sống trong tương lai là vô nghĩa, và sống trong quá khứ là bất khả thi.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1

8.  Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1

9. Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1

10. Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai.

Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.

Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Những câu nói hay và ý nghĩa sâu sắc về tương lai P1
Loading...