Nhiều người học Phật, nghe Kinh nhưng được mấy người có thể buông xả? Nếu như người nào buông xả được là vì chính bản thân họ có thể nghe và hiểu rõ ràng cho nên trong sinh hoạt hằng ngày họ có thể cùng Phật Pháp tương ưng. Tức là họ năng giải năng hành thật sự thọ dụng được Phật Pháp. Học Phật thế nào gọi là tiến bộ? Là khi con người biết sống không toan tính cũng như biết buông bỏ những thứ không cần thiết và sống trọn vẹn từng giây phút hiện đó chính là sự tiến bộ.

Học Phật thế nào mới tiến bộ?

Chúng ta là người học Phật thì không nên có ý niệm khống chế mọi người và cũng không nên có ý niệm chiếm hữu. Muốn được khai ngộ và xóa hết phiền não cũng như có được trí tuệ trước tiên bạn phải buông xả ý niệm thích khống chế mọi người sự vật . Không được có cái ý niệm này phải xả hết vì đó là tập khí của phiền não. Nếu không buông xả được thì đó là chướng ngại rất nghiêm trọng và là ải thứ nhất bạn không qua được cho nên học Phật mười năm, hai mươi năm hay nhiều hơn nữa cũng đều ở ngoài cửa Phật không vào được đó là chân tướng sự thật, các bạn bất luận tại gia hay xuất gia đều phải nên hiểu được cốt lõi của học Phật, bằng không đời này học Phật cũng như không.

Học Phật bằng cách nào?

Phương pháp học Phật tức là ba môn huệ học là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Bởi vì muốn vào cửa giác ngộ, không phải anh tướng trí huệ thì không sao vào được. Phật pháp là chân lý là những sự thật nếu không có ngọn đuốc trí huệ soi sáng thì làm sao chúng ta thấy mọi sự vật ở chung quanh, nếu ta nghĩ không cần trí huệ mà chỉ dùng lòng tin đến với đạo Phật để học Phật pháp thì thật là sai lầm lớn lao. Đây được xem là chứng bệnh rất nghiêm trọng của người Phật tử trong thời đại hôm nay. Cần chữa lành bệnh này. Chúng ta phải ứng dụng triệt để ba môn huệ học vào công trình tu học Phật pháp.

Mục đích học Phật là gì?

Người học Phật chắc chắn có nhiều mục đích khác nhau. Học Phật để thành Phật, để giải thoát hay để thoát khổ. Nhưng dù thế nào đi nữa, học Phật để làm người tốt, có ích cho gia đình và xã hội chính là điều cơ bản nhất. Điều kỳ diệu của đạo Phật chính là lời Phật dạy không phải là công thức cứng ngắt mà nó huyền biến trong từng đối tượng căn cơ của mỗi người và tùy hoàn cảnh.

Thế nào là người tu học đúng?

Đừng học Phật để mưu cầu sự trong sáng, thanh khiết, khác thường so với mọi người sẽ vô tình tạo nên khoảng cách của mình với người và đẩy đạo Phật xa rời thực tế. Chúng ta học Phật để làm người tốt hơn chứ không phải sinh tâm ái ố trước những người thấp kém hơn mình. Đức Phật đã trở nên một con người vĩ đại nhờ vào những hành động nhỏ mà người người không làm, tránh xa. Người học Phật chúng ta phải nêu gương này. Không khởi tâm phân biệt đối với tất cả chúng sanh thấp hèn hay đã tạo nên tội lỗi mà ngược lại phải khởi tâm từ bi lớn hơn dể tạo điều kiện giúp đỡ họ hướng thiện. Đừng tự biến mình thành người cao quý để xa rời chúng sinh hãy nhớ tu như thế sẽ không có ý nghĩa gì cả.

Loading...

Đạo Phật luôn mang đến hạnh phúc cho đời sống thực tại bằng chính sự thực hành thông qua từng lời dạy. Và nếu tu tập không đúng phương pháp hoặc được hướng dẫn sai cách sẽ khiến bản thân dễ dàng rơi vào sự đau khổ của cuộc đời. Đạo Phật tuyệt vời là thế. Do đó muốn con em chúng ta sống có đạo đức và hữu ích cho đời thì hãy biết khéo léo dạy chúng bằng những giá trị đạo đức căn bản nhất theo lời Phật dạy bằng sự hiếu thảo, lòng biết ơn và lòng nhân ái. Khi chúng có nhận thức về điều đó thì tất nhiên sẽ có những hành động mang đến lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Khi một cộng động sống có đạo đức thì đó là một cõi tịnh độ nhân gian thiết thực nhất. Đừng ép chúng phải có hành động tốt đẹp nếu không trang bị cho chúng nền tảng cốt lõi về đạo đức.

Loading...