Động Tuyết Sơn – Quần thể di tích chùa Hương được chia thành hai nhánh động nhỏ. Một nhánh động Tuyết Sơn có khối thạch nhũ, trong vách đá có bức tượng phù điêu tạc bà quận chúa Ngọc Hương (Người mở ra động làm nơi thờ Phật năm 1694) với đường nét chạm khắc mềm mại mang đáng vẻ hiền từ của một bà vãi tham thiền mộ đạo. Nhánh động Tuyết Sơn bên là điện thờ mẫu, có tượng các cô, các cậu bằng đá.


Từ chùa Bảo Đài du khách đi khoảng 1200 m thì tới động Tuyết Sơn, đường vào động tương đối bằng phẳng, động Tuyết Sơn ở trên thế cao lưng chừng núi, cảnh trí nơi đây rất nên thơ. Bởi vậy Phan Huy Chú từng viết: “… Tuyết Sơn ở huyện Hoài An, có nhiều lớp núi cao, trong núi có hang động rất đẹp… Trên núi có pho tượng phật bằng đá, lại có những cây thông mọc từng hàng, coi như một dãy tán, cảnh trí xanh tốt âm u”.
Động Tuyết Sơn có nhiều nhũ đá đẹp, theo Phan Huy Chú “có chỗ quấn quýt như một ổ rồng”, vì vậy người ta đặt tên cho động Tuyết Sơn là “Ngọc Long Động”.
Mùa xuân năm Canh Dần (1770), chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm tuần du phương Nam qua chùa Bảo Đài có đề khắc những chữ “Kỳ sơn tú thủy”, “Bạch tuyết môn”, “Ngọc long động” càng làm tôn vinh vẻ đẹp nơi đây.

Mấy năm gần đây, dưới sự trụ trì của sư thầy Thích Đàm Quy cùng nhân dân thôn Phú Yển và thập phương, được sự giúp đỡ của Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Nhà chùa đã từng bước xây dựng tôn tạo quàn thể di tích thắng cảnh tuyến Tuyết Sơn ngày một xứng danh là cảnh “kỳ sơn tú thủy”.

Loading...