Chùa Linh Sơn Đông Thuyền tọa lạc ở xã Thủy Xuân, thành phổ Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chùa do Hoà thượng Tế Vỹ (đệ tử của tổ Liễu Quán) khai sơn vào khoảng giữa thế kỷ XVIII.

Kế tục trụ trì là ngài Tuệ Chiếu và Trung Hậu. Năm 1839, hoàng nữ thứ 13 của Vua Gia Long là Nguyễn Phước Ngọc Cơ đã xuống tóc thọ giới sa di với Hòa thượng Tánh Không. Năm 1842, bà Ngọc Cơ (pháp danh Hải Châu) đã cùng mẹ và một số thân quyến phát tâm đại trùng tu ngôi chùa Linh Sơn Đông Thuyền và tạo lập nguồn kinh tế phục vụ đời sống nhà chùa lâu dài. Kiến trúc chùa do sư bà Thích Nữ Diệu Không và sư cô Thích Nữ Diệu Đạt tổ chúc trùng tu vào năm 1987

Loading...