Xem bói vốn đã có từ thời xa xưa, nó không hề mê tín hơn nữa nó còn là một bộ phận của văn hóa thần truyền.

Xem bói xưa và nay

Mỗi người khi sinh ra đều đã có số phận được định sẵn, và những người có căn số ăn lộc nhà Thánh thì sẽ có khả năng bấm tay mà bói ra được. Mọi việc chúng ta gặp trong cuộc đời đều theo duyên số chứ không phải vô cớ mà nó xảy ra. Chúng ta phải sống sao cho ngày càng tích nhiều được công đức, bản thân cảm thấy tự tại vui vẻ.

Xem bói là dùng tiểu đạo thế gian của Đạo gia, suy đoán dựa vào tướng mặt, tướng tay số mệnh gắn với ngày sinh (gọi là sinh thần bát tự) của một người để luận đoán tử vi, xem tuổi vợ chồng,… Từ đó mà có thể đoán biết trước được tương lai hay nhìn thấy được quá khứ của môt người, thậm chí là có thể thấy được những quy luật phát triển của toàn xã hội, hay quy luật biến hóa của toàn thiên thể là điều có thực.

Xem bói có phải mê tín?
Xem bói có phải mê tín?

Trong lịch sử có rất nhiều vĩ nhân đoán biết được thịnh suy, thay đổi của cả một xã hội, viết thành sách, gọi là sách tiên tri, lưu truyền cho đến tận ngày nay. Chẳng hạn trong thời kỳ Tam quốc có “Mã Tiền Khóa” của Khổng Minh (Gia Cát Lượng), triều Tống thì có “Mai Hoa Thi” của Thiệu Ung. Họ đều tiên tri rất chính xác về những sự kiện lớn xảy ra trong các triều đại lịch sử.

Tuy nhiên, ngày nay, xem bói đã bị con người biến thành một phương thức để kinh doanh, sử dụng nó như một phương thức để kiếm tiền. Bởi vì thế, bói toán đã bị mất đi ý nghĩa sâu xa của nó.

Loading...

Phép làm việc thiện để cải mệnh

Thường nói: “Nhất thiện giải bách tai”. Có thể thông qua việc quyên góp tiền, cứu tế hiến máu nhân đạo, giúp đỡ người già, giúp đỡ trẻ em không có nơi nương tựa bỏ học quay lại trường học tập, phóng sinh, sửa cầu vá đường … tiến hành tu sửa vận mệnh. Chỗ này chính là phép làm việc thiện để cải mệnh!

Trong thực tế ai cũng biết là khi chúng ta đối xử tử tế, lịch sự đối với những người xung quanh ta thì dĩ nhiên ta sẽ được nhiều người đối xử tử tế, tốt đẹp và lịch sự lại. Ngược lại nếu ta có những hành vi không ra gì đối với những người xung quanh ta thì khó mà mong rằng người ta thương mến và đối xử tốt với mình.

Thực tế đã cho thấy không ai chịu tốt bụng để cứ đối xử tốt đẹp mãi mãi với một người đã có lối xử sự không ra gì đối với mình. “Bánh sáp đi, bánh quy lại” cũng như việc “ăn miếng thì trả miếng” cùng có chung ý nghĩa về nhân quả.  Theo quan điểm của Đạo Phật, tích đức hành thiện thì sẽ thay đổi nghiệp quả ác từ đời trước, tạo nên những nghiệp thiện. Nếu làm nhiều có thể báo ứng ngay hiện tại góp phần cải thiện vận mệnh của mình. Các việc thiện có rất nhiều như giúp là người khó khăn, chữa bệnh, ủng hộ thiên tai, hiến máu nhân đạo, xây cầu vá đường… Thực tế cho thấy hạnh phúc lớn lao của con người chỉ đạt được khi hạnh phúc ấy được chia sẻ với những thành viên khác ở trong cộng đồng. Tích đức hành thiện sẽ cải số được số mệnh cuộc đời.

 

 

Loading...