Văn khấn lễ Thánh Sư thường dùng để cúng Thánh Sư còn gọi là tiên sư hay nghệ sư. Tức là ông tổ một nghề nào đó, người đã khai phá ra nghề đó và truyền lại cho các thế hệ sau.

Ý nghĩa lễ Thánh Sư

Theo phong tục tập quán thì mỗi nghề ở làng quê Việt Nam đều có một vị Thánh Sư. Họ chỉ là con người bình thường nhưng được nhân dân tôn thờ vì họ đã tao ra nghề và truyền dạy cho dân chúng. Những người cùng một nghề hay cùng buôn bán một thứ hợp nhau lại thành một phường hội, lập miếu thờ Thánh Sư. Người Việt rất quý trọng Thánh Sư nên ngòai việc thờ Thánh Sư tại miếu chung của phường, các gia đình trong phường cũng lập bàn thờ Thánh Sư tại gia đình mình.

Sắm lễ

Trong những ngày sóc vọng, lễ, Tết, khi cúng gia tiên thì gia chủ cũng đồng thời cúng Thánh Sư, với đồ lễ tương tự như cúng thổ công. Nhưng ngày cúng Thánh Sư quan trọng nhất trong năm là ngày Kỵ nhật của Thánh Sư. Ngày đó được cúng giỗ chung lại miếu phường và các gia đình phường viên cũng tổ chức cúng riêng tại nhà để tỏ lòng tưởng nhớ ông tổ nghề của mình. Cũng có nhiều ngành nghề không ai biết ngày Kỵ nhật của Thánh Sư, nên người ta thường chọn ngày tháng chung là ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch là ngày tiên sư để cúng Thánh Sư. Hầu như tất cả những người hành nghề nếu như gặp khó khăn nào đó họ đều làm lễ cúng Thánh Sư để được phù hộ gặp may mắn cũng như vượt qua khó khăn.

Văn khấn cúng lễ Thánh Sư

Nam mô A Di Đà Phật

Con  xin kính lạy chín phương trời và mười phương Chư Phật

Loading...

Tín chủ chúng con là: ……………………..
Hiện đang cư ngụ tại: ………………………
Hôm nay là ngày … tháng … năm ……

Tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả cũng như đốt nén tâm hương dâng lên trước án xin thành tâm kính mời chư vị Tôn thần.

Con kính mời ngài Thánh sư nghề: ……………………..
Cúi xin chư vị Tôn thần Thánh sư nghề: …………………… Thương xót tín chủ mà giáng lâm trước án và chứng giám lòng thành của chúng con mà thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc cũng như công việc hanh thông. Người vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo thì được mở mang, sở cầu tất ứng và sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành  trước án kính lễ cúi xin được các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Loading...