Thuyết pháp về triết lý nhân quả của đạo Phật với chủ đề “người biết tu” do sư thầy đại đức Thích Trí Huệ giảng tại chùa Thiên Phước (TP. Hồ Chí Minh)

Ở đâu có khát vọng ở đó có tương lai, người nào có hi vọng thì mới có cố gắng để hiện thực hóa cái hi vọng của mình. Cũng như vậy, người biết tu thì mới có phước báu vì người biết tu là người hiểu được nhân, lễ, nghĩa,…

Tu ở đây không hẳn đã phải là xuất gia quy y tam bảo mà chỉ cần học theo triết lý của Đức Phật để làm theo cũng chính là là tu tâm để tích phước báu.

Ở đời nếu ai đã tin vào nhân quả thì chắc chắn thấy linh nghiệm, mỗi khi chúng ta làm chuyện tốt thì tinh thần chúng ta cũng thoải mái và cảm thấy vui vẻ, còn những người làm việc ác nhẹ thì day dứt với lương tâm chính mình, nặng thì bị ám ảnh dằn vặt có khi đến hết đời vẫn không thoát khỏi sự đau khổ… ấy chẳng phải là nhân quả hiện hữu ngay trước mắt thì là gì?

Đó mới chỉ là nhân quả hiện hữu, còn chưa kể nhân quả nghiệp báo kéo dài nhiều kiếp luân hồi, không những ứng vào bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh mình – vì họ có chung một cộng nghiệp với bạn. Những ai hiểu được triết lý này của đạo Phật chắc chắn sẽ biết tu tập để cả đời an vui.

Loading...
Loading...