Loading...
Tâm linh Chủ đề Lời phật dạy

lời phật dạy

Cầu an tăng cường phúc báu!

Cầu an tăng cường phúc báu!

Tha thứ để trường thọ

Tha thứ để trường thọ!