Đại Đức Thích Trí Huệ với bài giảng Sống không tu chết trăm nghìn khổ vô cùng ý nghĩa dành cho quý phật tử tại chùa Di Lặc (Bình Tân, Hồ Chí Minh)

Khi Steve Jobs biết mình bị bệnh ung thư sắp chết, ông đã từng nói “Tôi không thể mua sự sống của mình, có rất nhiều thứ tiền không thể mua được”. Quả thật vậy:

Vàng bạc, của báu, tài sản, thông minh, trí tuệ tới cỡ nào thấy cũng tiêu tan
Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng?
Yểu số như ông Nhan Hồi 32 rồi cũng thác
Giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong
Một đời dọc ngang như ông Hạng Võ mà sông Ô Giang còn phải bỏ mình
Huống chi ta một kiếp phàm tình
Giàu sanh ra tử tử sanh
Ba đường sáu nẻo phù du
Chi bằng ta học tâm tu
Về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn

Như vậy chúng ta mới thấy thời gian quý giá, thời gian quý giá như vậy mà nhiều người sử dụng lãng phí, không biết trân trọng để đến khi nhận ra thì đã quá muộn, không còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, từ đó sinh ra tiếc nuối, hối hận… mang theo nỗi buồn khi chết.

Đâu có béo no chi Phật
Phật cũng đâu có nhắc tới tên
Chúng ta muốn được vớt lên
Cho nên mới niệm đến tên Phật ngài
Đời là khổ bi ai cuộc thế
Cõi ta bà đâu thể còn hoài
Trăm năm bạc cắc tiền tài
Trăm năm cũng phải ra ngoài đồng hoang
Mưa sầu theo gió lang thang
Cuốn đi tất cả thế gian lạnh lùng
Cuộc đời còn mất đa đoan
Ta bà giữ dạ lòng son
Thành tâm niệm Phật thì còn ngày mai

Loading...
Loading...