Động Vân Thuỷ – Quần thể di tích chùa Hương nằm dưới chân núi Ngự Sơn phía sau Thiên Thuỷ Tháp trong khuôn viên khu vực Thiên Trù, trong đó có đền thờ Bà Thượng Ngàn Chúa Tể. Tương truyền Bà họ Nguyễn, tên huý là La Bình, là con gái Thánh Tản Viên.


Tích xưa kể rằng, Bà La Bình rất xinh đẹp và hiền thục, ngay từ nhỏ Bà đã ham mê chốn rừng xanh và làm bạn với muôn loài muông thú, cỏ cây. Bà còn dạy bảo các loài muông thú về tình thương và không làm điều ác, sát sinh, thuận theo lẽ hiếu sinh của trời đất. Vì lẽ đó, các loài muông thú coi Bà như là bậc cha mẹ, rất quý mến và luôn quấn quýt quanh Bà. Việc làm của Bà đã được cồi Trời động lòng ghi công và ban sắc phong cho Bà là Nữ Chúa Rừng Xanh hay còn gọi là Thượng Ngàn Chúa Tể. Cõi Trời còn giao cho Bà cai quản 81 cửa rừng cõi Nam Giao của đất Việt ta.
Bà còn có công hiển linh giúp dân giúp nước chống giặc bảo vệ bờ cõi, như giúp các vua đời Lý, đời Trần chống ngoại xâm thắng lợi. Vì công đức trời biển này của Bà, dân gian đã lập đền thờ Bà khắp nơi trong vùng mà động Vân Thuỷ là một địa điểm. Động Vân Thuỷ có đền thờ Bà, được cố Thượng toạ Thích Viên Thành khai phá vào đầu tháng 9 năm 1991, sau đó trùng tu và khánh thành vào năm 1993

Loading...