Con người có thể sống lâu nhưng không thể làm chủ sự bất tử. Mong ước về sự bất tử của cá nhân là một hiện tượng tâm lý chung của nhân loại. Bất kỳ người nào, dù là duy tâm hay duy vật, hữu thần hay vô thần ít nhiều đều trăn trở, cũng như suy nghĩ về điều này. Để tìm ra câu trả lời cho nó không chỉ có tôn giáo, triết học mà còn cả những nhà khoa học có đầu óc vĩ đại nhất.

Quan điểm Phật giáo về sự bất tử của con người

Phật giáo được biết đến trong phong trào đấu tranh chống đạo Bà la môn và đấu tranhvề sự phân biệt đẳng cấp cũng như đòi bình đẳng xã hội, nên không thể không bác bỏ những luận điểm cơ bản của Kinh Veda và Kinh Upanishad . Đạo Phật không chấp nhận vấn đề linh hồn vũ trụ tối cao Brahman hay cá thể bất tử batman. Theo Đạo Phật, cơ thể của chúng sinh được cấu tạo từ những yếu tố vật chất và tinh thần gọi là ngũ uẩn và danh khi chết, những yếu tố này phân hủy, nên không còn cái  bất tử. Tuy nhiên, Đạo Phật lại thừa nhận sự tái sinh ở kiếp sau và tiếp thu một số yếu tố của Đạo Bà la môn, như một sự luân hồi, hay nghiệp báo cũng như sự tu luyện có thể được giải cứu ở thế giới vĩnh hằng. Dù thế nàoPhật giáo luôn cho rằng khi con người tu luyện đắc đạo sẽ đạt tới sự giác ngộ và thoát khỏi kiếp luân hồi chính lúc đó linh hồn cá thể sẽ chính thức được hòa nhập vào cõi Niết bàn để trở được bất tử, vĩnh cửu.

Con người có thể trường sinh bất tử hay không?

Một số nhà khoa học, nhà tương lai học cũng như triết gia đã đưa ra một số giả thuyết về vấn đề bất tử của chính cơ thể con người và biện hộ rằng con người có thể đạt được sự bất tử trong vài thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, trong khi những người ủng hộ luôn đặt vào cuộc sống bất tử như một mục tiêu có thể đạt được  trong khoảng thời gian ngắn hạn, với sự bất tử đang chờ đột phá nghiên cứu sâu hơn vào một tương lai không định hướng. AubreydeGrey, một nhà nghiên cứu đã tìm tòi và phát triển hàng loạt các y sinh học trẻ hóa để đảo ngược quá trình lão hóa của con người, ông tin rằng kế hoạch đề ra của mình có khả năng dừng lại quá trình lão hóa vài thập kỷ tới. Chính sự vắng mặt của lão hóa sẽ cung cấp cho con người với sự bất tử sinh học nhưng không phải bất tử cho đến chết bởi chấn thương vật lý.

Hé lộ bí mật về sự bất tử

Bằng chứng về sự bất tử bàn luận về khả năng tồn tại sự sống sau cái chết của con người bằng các bằng chứng và cơ sở khoa học, dựa trên lập luận logic và quy luật tự nhiên. Trên thực tế, rất ít người trong chúng ta có thể thực hiện được những điều này, có thể vì cho rằng cuộc sống ngắn ngủi nên cần được hưởng thụ. Điều đó như một câu hỏi,  rằng nếu cuộc sống bất tử có thể được tồn tại, con người có dám đánh đổi tất cả hay không. Bất tử không phải đặc quyền của riêng con người hay sinh vật nào. Bất cứ ai cũng có thể đạt được điều đó khi hiểu đúng bản chất, chân thật với bản thân và sống một cuộc đời xứng đáng.

Quan điểm khoa học và chủ nghĩa vô thần về sự bất tử của con người

Việc con người trở nên bất tử không những là niềm ao ước ước của mỗi người, mà nó đã trở thành một trong những mục tiêu rõ ràng của hầu hết các nhà nghiên cứu khoa học. Đối với các nhà khoa học, mặc dù họ rất mong muốn sự bất tử, nhưng lý trí không chứng minh được có sự bất tử theo quan điểm của các tôn giáo truyền thống nên họ không thể tin vào sự bất tử theo quan điểm đó. Mong muốn bất tử là tâm lý chung của toàn thể nhân loại, trên cơ sở đó nhiều tôn giáo đưa ra một số quan niệm có tmang tính  ảo tưởng về sự bất tử của cá nhân thông qua con đường tu luyện. Ngay nay, khoa học và triết học đã tìm ra một cách giải thích khá đúng đắn và phù hợp với ước vọng của con người, nó vừa mang tính hiện thực cũng như có một ý nghĩa đạo đức rất cao so với quan niệm tôn giáo đã từng tồn tại trong lịch sử.

Loading...

Con người muôn đời ao ước và thèm khát có được sự bất tử cũng như muốn khám phá bí mật về sự tồn tại của bản thân mình sau cái chết. Với những lập luận vững chắc dựa trên những quy luật bất biến của vũ trụ, bằng chứng về sự bất tử sẽ chứng minh cho chúng ta thấy: sự bất tử là có thật!

Loading...