Đền Trấn Song – Quần thể di tích chùa Hương thường gọi là đền Cửa Võng, xưa chỉ là một ngôi miếu nhỏ do dân làng Yến Vỹ xây dựng lên từ thuở xa xưa đế thờ bà “Chúa Rừng” có tên hiệu là “Thượng Ngàn Vân Hương Công Chúa Lê Mại Thánh Mầu”. Bà Chúa Rừng được nhân dân sở tại tôn vinh như một đấng siêu phàm hiện thân ở núi rừng nhiều của cải. Mặt khác khi thờ Bà dân làng cầu mong Bà Chúa phù hộ cho cư dân gặp nhiều may mắn khi đi vào rừng làm nương hái lượm.
Sách Đại Nam Nhất Thống Chí chép: “Đến chùa Thiên Trù nghỉ ngơi, từ đây đi lên qua khe Giải Oan và thung mơ lên Vân Song đì ngược Tam Điệp, đường đì phải vịn vào đá rắt hiểm trở mới đến được động Hương Tích
Đền Trấn Song ở trên thế núi cao, dưới chân núi là một thung lũng khá sâu, nhìn qua thung lũng là một võng núi. Người xưa dựa vào thế địa lý đó mà đặt tên đền là Đền Cửa Võng. Năm Canh Thân (1800) Hòa thượng Hải Viên xây dựng lại đền to rộng ra. Cảnh sắc nơi đây rất nên thơ, cụ Thám hoa Vũ Phạm Hàm cảm nhận:
“Trèo qua một nhịp Vân Song
Đây mới thực là quần phong chi đệ nhất… ”

Ngày 19/5/1958, Bác Hồ về thăm cảnh chùa Hương đã nghỉ trưa tại đây… Ngôi Đền Trấn Song này không những là cảnh đẹp của chùa Hương mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn văn hóa, lịch sử của chùa Hương hôm nay và mai sau.

Loading...