Chùa Huệ Lâm tọa lạc ở số 154, đường Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.Trước đây, đường Tùng Thiện Vương có tên là Dellefosse và được đổi tên thành Tùng Thiện Vương vào ngày 19/01/1955. Chùa có tên là Huệ Lâm, sau vì được vua Thành Thái ban sắc tứ nên còn được gọi là Sắc Tứ Huệ Lâm.

Diện tích đất sử dụng: 1.012m2. Chùa Huệ Lâm thuộc hệ phái Bắc tông.

Đây là ngôi chùa cổ ở thành phố. Sách danh mục tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chùa được bà Chiêm Thị Mai lập năm 1780. Chùa được trùng tu vào các năm 1912, 1952, 1963, 1970, 1988, 1991, 1995. Chư vị trụ trì tiền nhiệm là: Hòa thượng Thích Hồng cẩn, Hòa thượng Thích Hoằng Ân, Hòa thượng Thích Hoàng Nghĩa, Hòa thượng Thích Quảng Thành, Hòa thượng Thích Thiện Sự, Ni trường Thích Nừ Giác Nhẫn.

Ni trưởng Giác Nhẫn hiệu Hồng Tịnh, tên Lê Thị Kiểu, sinh năm 1919 tại Vĩnh Long, thuộc gia đình quý tộc. Ông cố nội Lê Đình Đức làm Lại bộ Thượng thư dưới triều vua Khải Định. Năm 18 tuổi, ngài được tổ Kim Huê thế phát xuất gia, thọ Sa di ni giới, pháp danh Giác Nhẫn, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40. Năm 1965, ngài theo Học viện đại học Vạn Hạnh, đã tột nghiệp cử nhân Phật học và triết học Đông Phương. Năm 1964, ngài đảm trách chánh thư ký Ni bộ Bắc tông và Giám học Phật học ni viện Từ Nghiêm. Ngài về trụ trì chùa Huệ Lâm từ năm 1965. Ngài viên tịch năm Quý Mùi (2003).

Chùa Huệ Lâm còn giữ tấm biển gỗ (ngang l,8m, cao 0,7m) khắc năm chữ “Sắc Tứ Huệ Lâm Tự” do vua Khải Định phong tặng và nhiều pho tượng cổ bằng gỗ như bộ tượng Thập Điện Minh Vương, tượng Hộ Pháp, bộ sám bài Nhất Phật tứ Bồ Tát…

Loading...

Loading...