Hiếu thảo với cha mẹ là một đức tính tốt đẹp được mọi người ca tụng, đức tính ấy được coi như một nền tảng cho mọi đức hạnh, là nhân tố quan trọng để xây dựng đời sống hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội. Đối với đạo Phật, thực hành hiếu thảo là con đường giải thoát của chánh pháp. Những người không hiếu thảo với cha mẹ thì chắc chắn không thể gọi là một người Phật tử chân chính được. Đức Phật là tấm gương sáng ngời về hạnh hiếu. Đặc trưng hiếu đạo của Ngài là thuyết pháp cho cha mẹ và giúp cha mẹ tin hiểu chánh pháp nhằm an lạc lâu dài. Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thật to lớn cho nên chúng ta dù là ai thì cũng phải lo đáp đền.

Đức Phật dạy con người cách báo hiếu cha me

Không có gì hạnh phúc , sung sướng khi còn có mẹ cha. Con người phải biết trân quý và kính dường mẹ cha khi họ đang còn sống, đừng để đến lúc mẹ cha qua đời mới bày lễ lược hay cúng kiến cho thật lớn rồi khóc cho thật nhiều . Đây là những lời dạy dỗ để con người duy trì nếp sống lễ giáo, đạo đức của gia đình và truyền thống dân tộc mà chính Đức Phật vẫn quan tâm và luôn luôn nhắc nhở tất cả con người. Theo đạo Phật quan niệm tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình ngoài việc báo đáp thâm ân cha mẹ hiện nay thì bản thân người Phật tử còn có nhiệm vụ báo hiếu cho cha mẹ nhiều đời của mình bằng phương thức gián tiếp. Tất cả mọi người ai cũng có trách nhiệm truyền bá tư tưởng đạo hiếu để cho những người con học tập và thực hành phương pháp báo hiếu đúng chánh pháp đem đến lợi ích cho tất cả những người cha mẹ khác trong xã hội sẽ trở thành một nền tảng đạo đức cơ bản cho con người.

Hãy làm cho cha mẹ kết duyên với Phật pháp

Chăm sóc, thương yêu cha mẹ là điều quý và cần thiết. Nhưng thực hiện tinh thần Phật dạy thì hãy làm cho cha mẹ kết duyên với Phật pháp, kính tin tam bảo mới thực sự quan trọng và là cách báo hiếu có lợi ích lớn lao, dài lâu cho cha mẹ ta. Thông thường có người thương cha mẹ và sẵn sàng đáp ứng những gì các cụ muốn, kể cả không từ chối làm các việc ác. Tạo ác nghiệp để có tiền của lo cho cha mẹ thì chắc chắn càng lo bao nhiêu sẽ càng làm cho cha mẹ tăng trưởng lòng tham cũng như nuôi lớn niệm ác bấy nhiêu. Và đến lúc không đáp ứng nổi đòi hỏi vì phước báo của ta có giới hạn, mà nghiệp của cha mẹ quá lớn cho nên làm họ bực hơn nữa, để rồi chất chứa buồn phiền, khổ đau. Chúng ta hãy biết tìm cách tác động cho cha mẹ kính tín tam bảo và phát tâm sống theo chánh pháp. Nhờ tụng kinh, niệm Phật thì buồn phiền của họ tạm lắng yên, tâm hồn nhẹ nhàng an vui, vì chúng ta biết rõ pháp Phật có công năng rửa sạch phiền não trần lao. Khi đã hướng tâm về tam bảo, vui được với pháp, với bạn đạo sẽ phần nào giúp họ nhận ra những việc làm cần thiết cho quãng đời còn lại, trước khi từ bỏ huyễn thân.  Chúng ta dẫn dắt thần thức hay ý niệm của cha mẹ hướng về điều thánh thiện, đó là điều kiện để đưa họ tái sanh vào thế giới an lành.

 Phật giáo là một trong những tôn giáo luôn đề cao chữ hiếu

Đạo Phật là đạo hiếu. Chữ hiếu trong đạo Phật được suy tôn lên hàng đầu. Do đó để xứng đáng là một người con nói chung và người Phật Tử nói riêng, bản thân mỗi người chúng ta phải luôn luôn hiếu kính với cha mẹ. Hơn nữa Phật giáo luôn xem chữ hiếu là giới hạnh cao nhất, là điều thiện tối cao và bất hiếu là đều ác lớn nhất. Mục đích của người con Phật là phải thực hiện lời Đức Phật chỉ dạy, luôn hướng đến mục đích thoát khổ và mang đến hạnh phúc, sự an lạc thật sự, vững bền cho mình, cho người khác ngay trong hiện tại và trong tương lai lâu dài

Trong cuộc sống chúng ta, chắc chắn mỗi người mỗi hoàn cảnh và không ai giống nhau nhưng tất cả chúng ta đều gặp nhau ở điểm chung là cùng được tắm gội trong tình yêu thương bao la của đấng sinh thành và chúng ta cũng đều mang nặng tấm lòng hiếu đạo như nhau. Do vậy, người Phật tử cần phải dụng tâm nhiều hơn nữa trong việc tu học cũng như thực hành các thiện pháp và hồi hướng công đức về đấng sinh thành.

Loading...
Loading...