Cúng giỗ gia tiên thể hiện đạo hiếu, thể hiện tấm lòng thủy chung thương tiếc của người đang sống với người đã khuất. Nên vào ngày giỗ của Tổ Tiên, nhà giàu thì có tổ chức cúng lễ linh đình mời họ hàng gần xa, anh em bằng hữu về dự, còn nhà nghèo túng thì bát cơm, quả trứng, đĩa muối, lưng canh với ba nén nhang, cây đèn dầu cúng người đã khuất.

Trong phong tục thờ cúng Tổ Tiên thì lễ cúng vong linh người đã khuất vào các kỳ giỗ: ông, bà, bố, mẹ, chồng (vợ) là quan trọng nhất.

Theo tục xưa:

– Nếu bố đã chết thì phải khấn là: Hiển khảo
– Nếu mẹ đã chết thì phải khấn là: Hiển tỷ
– Nếu ông đã chết thì hải khấn là: Tổ khảo
– Nếu bà đã chết thì phải khấn là: Tổ tỷ
– Nếu cụ ông đã chết thì hải khấn là: Tằng Tổ Khảo
– Nếu cụ bà đã chết thì phải khấn là: Tằng Tổ Tỷ
– Nếu anh em đã chết thì hải khấn là: Thệ huynh, Thệ đệ
– Nếu chị em đã chết thì phải khấn là: Thể tỵ, Thể muội
– Nếu cô dì chú bác đã chết thì phải khấn là: Bá thúc Cô Di, Tỷ Muội
Hoặc khấn chung là Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ nội ngoại Gia Tiên.

Những bài văn khấn cúng giỗ tổ tiên:

Loading...

1. Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh trước khi Giỗ Đầu

2. Văn khấn Gia Tiên ngày Giỗ Đầu

3. Văn khấn gia tiên ngày giỗ thường

Loading...