Tâm linh Chủ đề Nghĩa vụ

Tag: nghĩa vụ

Cho đi trong niềm vui

Cho đi trong niềm vui

Sự đóng góp xuất phát từ nghĩa vụ, còn sự tận tụy tự nguyện thì xuất phát từ niềm vui. Và khi cho đi trong niềm vui, chúng ta sẽ cảm nhận được vị...
Loading...
Loading...
Loading...