Hồi hướng công đức chính là nghệ thuật mở rộng lòng từ bi của mỗi người chúng ta. Mở tấm lòng quan tâm, giúp đỡ hay sự rộng lượng của mình đối với tha nhân và chúng sinh nói chung. Thay vì chỉ biết viết những tờ giấy cầu an trong lúc ta làm việc tốt thì ta hãy hồi hướng bằng tâm, năng lượng tâm vì thế mà sẽ được lan tỏa. Người hiến cúng chắc chắn sẽ được quả ngọt. Việc ghi tên cầu an gửi cho các chùa có thể sẽ làm cho chùa trở nên mê tín dị đoan trong khi phương pháp truyền thống đức Phật dạy hồi hướng công đức bản thân ta lại không biết sử dụng.

Hồi hướng là gì?

Có thể hiểu hồi hướng chính là dùng thiện căn công đức tu hành của bản thân mình để hướng về mục đích hoặc tự làm lợi ích cho mình hoặc cho chúng sanh khác.

Hồi hướng cho Pháp giới chúng sinh

Người Phật tử luôn phải biết quên mình và sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung của xã hội, biết giúp đỡ người bằng lòng từ cũng như cố gắng thực hiện điều thiện. Phải biết sống vì những người xung quanh với ý thức sâu sắc rằng hạnh phúc an lạc của chính ta không thể tách rời khỏi hạnh phúc chung của xã hội. Vì mỗi người đã hàm chứa đầy đủ ý nghĩa về bản thân mình. Thật vậy, theo như Đức Phật dạy trên cuộc đời này chắc chắn muôn sự muôn vật tương quan tương duyên chặt chẽ lẫn nhau. Chúng ta hãy biết nhận chân rằng hạnh phúc an lạc tùy thuộc vào sự tu tập của riêng mỗi người nhưng nó cũng hề chịu sự tác động cũng như chi phối của môi trường xã hội bên ngoài. Khi mà cuộc sống còn nhiều hiện tượng tiêu cực thì chính niềm hạnh phúc an lạc của mỗi người còn bị hạn chế và đe dọa. Do đó, những tồn tại xấu xa trong xã hội chính là mối quan tâm hàng đầu của Bồ tát. Và tất cả những người tu tập cũng nhằm thủ tiêu những sai trái mê lầm này.

Ý nghĩa của việc hồi hướng công đức

Theo như Phật Giáo, hành vi hồi hướng công đức chính là mang hạnh phúc cho hành giả ngay trong thế giới này. Chúng ta luôn tin rằng hành động công đức chắc chắn dẫn đến mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc trường cửu. Cũng như vậy thì hành động hồi hướng có thể thực thi qua thân, khẩu và ý. Mọi việc thiện đều tạo công đức sẽ tích lữy vào thiện nghiệp của hành giả. Phật Giáo cũng dạy những công đức tạo được có thể hồi hướng cho người khác hay có chia sẻ với họ. Nói một cách khác, công đức có thể chuyển hoá và chia sẻ với tất cả moi người. Người nhận được công đức có thể đang sống hay đã qua đời. Hồi hướng chúng sinh chính là vô thượng bồ đề và vì bản thân chúng ta luôn phải nỗ lực phát triển tri thức đến mức hoàn toàn đúng thì người mới theo học hỏi cũng như bản thân ta mới mang lại lợi ích cho họ được.

Niềm vui của việc hồi hướng công đức

Có thể sanh khởi cho dù người làm công đức có kiến thức hay không. Điều cần thiết phải làm là cho người thọ nhận hiểu cũng như cảm thấy hân hoan trong tâm khi nhận biết được nghĩa cử này. Đó chắc chắn là cách bày tỏ sự tán thán bằng ý. Để có thể chia sẻ công đức do người khác làm, điều quan trọng là phải có sự chấp thuận thật sự cũng như niềm hoan hỉ phát sanh từ chính tâm người thọ nhận. Ngay cả khi mong muốn được như vậy thì người làm công đức không thể ngăn cản người khác chia vui với những việc thiện của mình vì không có quyền gì đối với tư tưởng của người khác. Theo như Đức Phật, trong tất cả mọi hành động thì chắc chắn tư tuởng mới là điều quan trọng. Hồi hướng công đức căn bản là một hành động của tâm

Loading...

Lời dạy về hồi hướng công đức đến người quá cố

Nhiều nghi lễ được cử hành để vong linh tổ tiên được sống trong bình an. Tập tục này chắc chắn đã có một ảnh hưởng to lớn vào đời sống xã hội của một số quốc gia Phật giáo. Người chết hầu như được nhớ đến khi ta hoàn tất bất cứ một công việc phước thiện nào, và vào chính những dịp liên quan đến đời sống của họ, như những ngày sanh hay giỗ.

Tín đồ của Đức Phật phải biết hành động một cách khôn ngoan cũng như không nên mù quáng làm theo bất cứ điều gì. Trong khi những người khác cầu nguyện thánh thần cho người chết thì chính mỗi người Phật Tử trải tâm từ ái trực tiếp đến họ. Bằng cách làm những việc thiện để họ có thể hồi hướng công đức này đến người yêu quý để giúp họ có thể được hưởng lợi lạc. Đó là cách thức tốt nhất để tưởng nhớ cũng như đem vinh dự thật sự cho người đã khuất. Được hoan hỉ, chắc chắn người quá cố sẽ đền đáp phúc lành lại cho những thân quyến hiện tiền. Cho nên bổn phận của người nhà là tưởng nhớ đến những người đã ra đi bằng cách hồi hướng công đức đến họ.

Loading...