Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân…

Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.

Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.

Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.

Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.

Loading...

Đó chính là người bạn mãi mãi…

Chúng ta hãy tiếp tục với những câu nói hay về tình bạn P3

1. Tình bạn là niềm an ủi có được từ việc biết chắc chắn rằng ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc thì thực tế bạn không hề cô độc.

Những câu nói hay về tình bạn P3
Những câu nói hay về tình bạn P3

2. Tôi không thể gán cho bạn những giới hạn mà tôi nghĩ về bạn nhưng tôi luôn có thể để bạn thay đổi, trưởng thành và trờ thành chính bạn.

Những câu nói hay về tình bạn P3
Những câu nói hay về tình bạn P3

3. Tôi không thể thay đổi quá khứ đau thương ảm đạm và cũng không thể thay đổi tương lai đang chờ bạn phía trước nhưng tôi sẽ bên bạn khi bạn cần tôi quan tâm.

Những câu nói hay về tình bạn P3
Những câu nói hay về tình bạn P3

4. Bạn là người ta cảm thấy thoái mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho to lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Những câu nói hay về tình bạn P3
Những câu nói hay về tình bạn P3

5. Không sự cách biệt về không gian hay thời gian nào có thể làm yếu đi tình bạn của những người thực tâm bị thuyết phục bởi giá trị của nhau.

Những câu nói hay về tình bạn P3
Những câu nói hay về tình bạn P3

6. Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì quy luật thứ hai là phải độ lượng khi quy luật thứ nhất bị sao lãnh.

Những câu nói hay về tình bạn P3
Những câu nói hay về tình bạn P3

7. Ai nói rằng trong cuộc ông không hề có những điều kỳ diệu?     Chẳng phải luôn có những người bạn đấy sao ^^

Những câu nói hay về tình bạn P3
Những câu nói hay về tình bạn P3

8. Không cần có quá nhiều bạn. Ít thôi, nhưng chân thành với nhau thế là đủ.

Những câu nói hay về tình bạn P3
Những câu nói hay về tình bạn P3

9. Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.

Những câu nói hay về tình bạn P3
Những câu nói hay về tình bạn P3
Loading...