1. Ôm con mẹ đếm sao trời
Đếm hoài không hết một đời long đong.

Những câu nói hay về mẹ P3
Những câu nói hay về mẹ 1

2. Con suốt đời là dòng sông nhỏ bé
Còn mẹ hiền là biển cả mênh mông.

Những câu nói hay về mẹ 2
Những câu nói hay về mẹ 2

Những câu nói hay về mẹ P3

3. Cho dù xa cách biển đông
Mênh mông tình mẹ ngát lòng đại dương.

Những câu nói hay về mẹ 3
Những câu nói hay về mẹ 3

4. Bao năm gian khổ héo hon
Mẹ luôn cam chịu nuôi con nên người.

Loading...
Những câu nói hay về mẹ 4
Những câu nói hay về mẹ 4

5. Dẫu con đi suốt cuộc đời
Vẫn không đi hết những lời mẹ ru

Những câu nói hay về mẹ P3
Những câu nói hay về mẹ P3

6. Hình hài con khi còn là hạt bụi
Lớn dần lên qua tình mẹ bao dung.

Những câu nói hay về mẹ P3
Những câu nói hay về mẹ P3

7. Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá
Đựng sao đầy hai tiếng: Mẹ ơi!

Những câu nói hay về mẹ 8
Những câu nói hay về mẹ 8

8. Lòng quặn lại khi nhìn con cực
Người mẹ nào tránh khởi xót xa
Nước mắt người tuôn vào lồng ngực
Nỗi niềm này ta trách chính ta.

Những câu nói hay về mẹ 9
Những câu nói hay về mẹ 9
Loading...