Chùa Thiên Phước tọa lạc tại số 37/217 KB, khu phố 8, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông.

Vài nét về chùa Thiên Phước

Chùa do Thiền sư Tiên Huệ – Tịnh Nhãn, đời thứ 37 dòng Lâm Tế, sáng lập vào thế kỷ XIX. Theo bài giới thiệu chùa đăng trên báo Giác Ngộ (số 52 – 1993) của tác giả Hiền Đức thì Thiền sư Tịnh Nhãn là đệ tử của Thiền sư Mật Hoằng ở chùa Đại Giác (Đồng Nai).

Lúc đầu, chùa chỉ là am của mục đồng, sau được gọi là chùa Cát, vì chùa dựng ở vùng Gò Cát.

Các vị trụ trì kế tục là hòa thượng Thích Quảng Khai, hòa thượng Thích Minh Cảnh, hòa thượng Thích Trí Nghĩa, hòa thượng Thích Huệ Cẩn, hòa thượng Thích Trừng Chơn, hòa thượng Thích Thiện Quới, hòa thượng Thích Thiện Khánh, hòa thượng Thích Thiện Ngọc, Thượng tọa Thích Thiện Tấn.

Chùa Thiên Phước được Hòa thượng Thích Huệ Cẩn tổ chức trùng tu vào đầu thế kỷ XX, Hòa thượng Thích Thiện Ngọc trùng tu vào những năm 1970 và Thượng tọa Thích Thiện Tấn trùng tu từ năm 1984 đến năm 1990 và những năm gần đây.

Loading...

Chánh điện được trùng tu vào năm 1988, các tượng thờ được bài trí tôn nghiêm. Chùa có nhiều pho tượng cổ.

Ngày 24 tháng 7 âm lịch hàng năm, chùa Thiên Phước tổ chức giỗ hòa thượng Thích Thiện Ngọc.

 

Loading...