Tết ông Công ông Táo hay còn gọi là ngày Táo Quân chầu trời được xem là ngày quan trọng bởi theo quan niệm xưa đây là ngày các thần về trời tâu với Ngọc Hoàng những việc thiện, ác, tốt, xấu của gia đình mình để Ngọc Hoàng đề ra một chương trình làm việc trong năm mới.

Lễ cúng tiến ông Công ông Táo về trời thường được tiến hành vào chiều ngày 23 tháng Chạp âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, thực tế có nhiều gia đình vẫn làm rải rác trong ngày hoặc trước 1-2 ngày nếu có việc bận.

Quý bạn đọc có thể xem thêm:

1. Sự tích về ngày Tết ông Công ông Táo

2. Tại sao phải cúng ông Công ông Táo?

Loading...

3. Hướng dẫn cúng ông Công ông Táo

Trên mạng có nhiều bài cúng ông Công ông Táo khác nhau, nhưng qua tìm hiểu chúng tôi thấy rằng bài cúng ông Táo phổ biến nhất là bản bằng tiếng Việt trong Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin. Chúng tôi xin chia sẻ tại đây:

[embeddoc url=”https://hanhtrinhtamlinh.com/wp-content/uploads/2015/04/bai_cung_ong_Cong_ong_Tao_tieng_Viet.docx” viewer=”google”]

Ngoài ra, có một số bài văn cúng ông Táo khác cũng được nhiều gia đình sử dụng:

[embeddoc url=”https://hanhtrinhtamlinh.com/wp-content/uploads/2015/04/Tao_Quan_23_thang_Chap.docx” viewer=”google”]

BÀI CÚNG ÔNG TÁO CHỮ NÔM

[embeddoc url=”https://hanhtrinhtamlinh.com/wp-content/uploads/2015/04/bai_cung_ong_Tao_bang_chu_Nom.docx” viewer=”google”]

SỚ VĂN KHẤN TÁO QUÂN

[embeddoc url=”https://hanhtrinhtamlinh.com/wp-content/uploads/2015/04/so_van_khan_Tao_Quan_23_thang_Chap.docx” viewer=”google”]

Loading...