Triêụ diện: buổi sáng

Tịch diện: buổi tối

Lễ này thường được làm 1 ngày trước khi di quan

Trong trường hợp có thiết linh sàng, thì tục xưa cho rằng, thân nhân phải làm lễ mỗi buổi sáng, buổi tối, y như lúc người quá cố còn sống.

  • Sáng rước hồn bạch ra linh tọa lấy khăn, nước, lược, gương… Sắp xếp màn gối
  • Trưa cúng cơm
  • Tối rước vào linh sàng buông màn, đắp chăn… cho đến ngày an táng

Trong lúc rước hồn bạch ra linh toạ hoặc vào linh sàng đều có nghi lễ, gần tương tự như lễ “thành phục”

Loading...
Loading...