Quy y cho trẻ lúc còn mang thai hay khi còn thơ ấu là điều cần làm. Tuy lúc này trẻ chưa nhận thức mấy về ý nghĩa quy y nhưng gia đình đã gieo trồng được hạt giống lành vào tâm thức con trẻ đồng thời đứa trẻ cũng nhận được năng lượng bi mẫn gia hộ của Tam bảo. Sự kết nối và giao cảm tâm linh sơ khai ấy đã được Đức Phật chấp nhận. Và dĩ nhiên, sau khi đứa trẻ đó lớn lên trong sự gia hộ của tam bảo và nhận thức được sự cao quý của giáo pháp, cần đối trước tam bảo phát tâm quy y và nguyện giữ năm giới. Cũng giống như vương tử Bồ đề, lúc còn trong bào thai đã được mẹ cho quy y nên khi trưởng thành nhận thức được giáo pháp, chính vương tử đã phát tâm quy y tam bảo.

Quy y là gì?

Quy y nghĩa là kể từ đây chúng ta là đệ tử của Đức Phật, học theo Chánh Pháp và nương với chư Tăng.

Ý nghĩa của việc quy y

Qui y tam bảo là nền móng tòa nhà giác ngộ và là nấc đầu trên cây thang giải thoát cũng như đi những bước đầu trên con đường về quê hương vô sanh. Muốn tòa nhà vững chắc thì cần phải có nền móng kiên cố. Cần vượt tột cây thang giải thoát hay nấc đầu phải bước cho vững. Thích sự an lành ở chính quê hương vô sanh và chắc chắn những bước đầu trên con đường trở về phải đi cho đúng hướng. Thiếu nền móng tam qui thì tòa nhà giác ngộ không sao xây cất được. Không có nấc đầu thì khó ai có thể leo tận cây thang giải thoát. Những bước đầu trên con đường về quê đã sai chắc chắn trăm ngàn bước sau cho đến càng đi càng sai. Vì thế, qui y tam bảo có tầm quan trọng vô cùng. Mỗi người muốn đến với đạo Phật phải từ cửa qui y mà vào, không như thế thì học Phật sẽ mất đi căn bản. Bởi nó đóng một vai trò quan trọng như vậy, nên người Phật tử phải thận trọng trong việc phát nguyện qui y. Đừng vì là qui y cho có phước hay khỏi bệnh hoạn cũng như cho Phật gia hộ qua tai ách đều là lý do mê tín trái với tinh thần tự giác tự nguyện của đạo Phật.

Trẻ nhỏ có nên quy y hay không?

Tinh thần Phật hóa trẻ thơ này nếu được nhân rộng thì mai sau Phật pháp sẽ có nhiều Phật tử chân chính, vì ngay từ tuổi thơ trẻ em đã được bố mẹ thường xuyên đưa đến chùa lễ Phật sẽ thấm nhuần pháp Phật và thuần hóa cuộc đời. Nhớ về đức Phật mỗi người chúng ta cũng thấy hình ảnh Đức Phật đản sinh rất tuyệt vời và vĩ đại. Cho nên nếu lứa tuổi ấu niên được đến chùa quy y tam bảo hy vọng mai sau các cháu cũng có thể trở thành những nhà lãnh đạo đất nước tương lai hay những người công dân hữu ích cũng có thể trở thành các bậc cao tăng thạc đức hay trở thành người Phật tử hộ trì Phật pháp thì thật là phúc báu vô lượng vô biên.

Trẻ nhỏ quy y sẽ được gieo nhân lành với Phật pháp

Ngày xưa có một số bà mẹ ngay từ khi đang mang thai con trẻ đã đến chùa cầu phúc và xin các tổ sư quy y cho bào thai, gia trì cho con của mình. Dù các cháu chưa biết gì nhưng ít ra khi được bố mẹ hay ông bà bế đến chùa cũng đã tạo cơ hội cho các cháu được gieo duyên lành với Phật pháp. Đồng thời khi bố mẹ thay thế con mình xướng lễ theo các sư thì ít nhiều cũng hướng cho tự thân mình thêm niềm tin chắc thật với tam bảo và hướng cho con cháu đời sau biết giữ gìn giềng mối gia đình, cả gia đình đều quy y tam bảo thì chắc chắn bản thân trẻ thơ trước nhất cũng được tam bảo gia trì.

Loading...

Việc các gia đình quy y cho con trẻ em từ ngày nhỏ để trang bị cho các em lối sống đạo đức trí tuệ trên bước đường đời và phần nào giúp các e gần gũi với những sinh hoạt nhà chùa, khi ý thức hình thành thì chắc chắn các em sẽ có khuynh hướng đến với đạo và Phật pháp dể dàng hơn.

Loading...