Thực sự bạn có bao nhiêu năm để sống?

Hãy cộng toàn bộ thời gian mà bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc lại xem mình sống thực là bao lâu nhé.

Nếu bạn thích học và thấy học là 1 niềm vui thì bạn có thêm 3,5 năm cuộc sống.

Nếu bạn đam mê và yêu công việc của mình thì bạn tiếp tục có thêm 10,5 năm cuộc sống.

………………..

Loading...

Bạn hãy cộng toàn bộ lại và cho mình con số nhé.

Loading...