Có những trường hợp, tất cả con cái trong một gia đình luôn bị đau ốm quặt quẹo, thuốc thang, cúng vái nhiều vẫn không khỏi. Sau khi xem số mới biết tại cung Tử của bố mẹ có các sao dữ, ảnh hưởng tới sức khoẻ của con cái, như sao Bạch hổ.


Muốn cho con cái được bình yên khoẻ mạnh, cha mẹ phải thờ cúng các vị thần sao, nhất là thần Bạch hổ, khi lá số của bố mẹ có sao này trong cung Tử. Sau khi nghi lễ xong, kẹp một nén hương vái bốn phương trời, rồi quay về hướng cúng sao.

Loading...