Dân ta từ xưa đã có câu “Đất có Thổ công, sông có Hà Bá” nghĩa là tại các gia cư, Thổ công chính là vị thần trông coi gia đình, định dự họa phúc cho gia đình tín chủ. Nhờ ngài mà ma quỷ không xâm nhập được để quấy nhiễu những người trong nhà, và nếu được người phù hộ thì sẽ làm ăn khấm khá, mạnh khỏe.


Thổ công (còn gọi là ông Thổ hay ông Địa) có thể là vô hình, nên thờ cúng ngài chỉ cần đặt bát hương riêng của ngài lên .bàn thờ, ngoài những ngày kỵ, giỗ chạp, thì ngày Sóc ngày Vọng, hàng tháng đều có thắp hương, cúng hoa quả cho ngài. Ở nhiều nơi, nhất là thành thị, ông Địa được hình tượng họá dưới hình dạng một ộng già to béo bụng phệ, vẻ mặt hiền lành, miệng cười thoải mái. Khi có tượng ông Địa, có thể đặt ở bàn thờ hay một nơi nào đó trong nhà, thuận tiện cho việc hương khói thường ngày.

Loading...