Thiết linh sàng là kê giường nằm cho vong hồn người chết. Nhà giàu sang thường bày vẽ kê giường ở phía đông linh cữu, đủ cả màn, chăn gối.

Linh tọa là bàn thờ, bao giờ cũng đặt ở phía trước linh cữu. Trên linh toạ về phía trong nơi giữa đặt bài vị đề chức tước, họ, tên huý, tên thuỵ, tên hiệu.

Bài vị làm bằng nan tre bẻ khung phất giấy cao chừng bốn mươi centimét, để đứng được vững không đổ, đặt đằng trước hồn-bạch; nhà nghèo khó dán một mảnh giấy trắng dài viết một dòng chữ lên trên một nan tre cắm vào một khúc chuối cây để cho khỏi đổ. Bát hương để trước với ba đài rượu phíạ ngoài, hai bên là đèn nến ống hương, tươm tất hơn thì có mâm ngũ quả và đồ tam sự hay ngũ sự. Phía trước bên trên tường treo bốn chữ viết trên vải trắng căng ngang, cha mất thì viết Hỗ sơn vân ám, mẹ mất thì viết Dĩ lĩnh vân mê. Hai bến là đôi liễn cũng bằng vải trắng, viết lời con thờ cha hoặc mẹ.

linh-sàng
Linh sàng, Linh tọa
Loading...