Tết Trùng Thập hay Tết Song thập (mùng 10 tháng 10 hoặc 15 tháng 10 Âm lịch). Thường được tổ chức để tết các thầy lang, các ông đồng bà cốt và những người làm nghề bói toán. Dân chúng không quan tâm lắm đến tết này

Theo sách Dược lễ thì ngày 10 tháng 10 Âm lịch, cây thuốc mới tụ được khí âm dương, kết được sắc tứ thời (Xuân, Hạ, Thu, Đông) trở nên tốt nhất. Vì vậy, các thầy thuốc rất coi trọng tết này.

Cũng theo Phan Kế Bính: ”Tết ấy (tức 10-10 âm lịch ) phần nhiều là các nhà đồng cốt và nhà thầy thuốc mới ăn thôi. Nhưng về nhà quê cũng nhiều nơi ăn, có nơi ăn to lắm, như ở vùng phủ Hoài,..”

Dân gian thường sửa lễ cúng gia tiên, các nhà lấy gạo mới làm bánh dày, thổi cơm và luộc gà dâng cúng gia tiên và thần, Phật mừng được mùa. Trong khi đó, những người được chữa lành bệnh và những người tin vào đồng bóng, bói toán thường có lễ tết rất to và các gia chủ được tết cũng bày lễ thịnh soạn để tạ ơn thần thánh và khoản đãi các đệ tử và bạn hàng

Ở nhiều vùng người ta gộp một số tết, như tết Thượng tân, lễ Hạ nguyên (Rằm tháng Mười) và tết Trùng thập vào làm một, vì tất cả các lễ tết này đều được tiến hành trong tháng Mười.

Loading...
Loading...