Lễ cúng Thổ công quan trọng nhất trong năm là Tết ông Công vào ngày 23 tháng Chạp.

Theo tín ngưỡng cổ truyền, vào ngày này, Thổ công lên chầu Ngọc hoàng để báo cáo về những việc tai nghe mắt thấy ở trần gian. Nhiệm vụ của Thổ công là ghi chép tất cả mọi việc tốt xấu xảy ra trong gia đình một cách khách quan.
Sau khi cúng ông Công (23 tháng Chạp), người ta hóa vàng, đồng thời hóa cả cổ mũ năm trước. Lại mua tặng ông Công một con cá chép (ngựa của ông Công), được phóng sinh ra sông hoặc hồ ao sau lễ cúng. Con cá sẽ hóa rồng đưa ông Công lên chầu trời.
Ngày xưa người Trung Hoa thường có tục hối lộ ông Công bằng cách khi hóa vàng đốt thêm gói kẹo để ông lên Trời tâu toàn những lời dịu ngọt, che bớt tội lỗi đi cho.

Loading...